Valgresultat 2019

Trøndelag

Snåsa
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

48,6 %
612 stemmer
33,9 %
426 stemmer
8,9 %
112 stemmer
4,9 %
62 stemmer
3,7 %
46 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Snåsa kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt enig i at:

Snåsa bør bestå som egen kommune i framtida.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Snåsa.

Senterpartiet er helt enig i at:

Snåsa må satsenærings­ut­vik­ling i til­knyt­ning til Saemien Sijte.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kul­tur­sko­len i Snåsa må flyttes.

Senterpartiet er helt enig i at:

Snåsa må få bedre kol­lek­tiv­til­bud enn i dag.

Visste du at ...

Det er  1 668 stemmeberettigede i Snåsa.
76 %har stemt
Av alle 1 263 stemmer i Snåsa var 440 forhåndsstemmer, altså
35 %forhåndsstemmer
Av alle 1 263 stemmer i Snåsa var
5blanke stemmer
I Snåsa stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Snåsa
Fylkestingsvalg