Valresultat 2019

Viken

Hol
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,1 %
834 røyster
31,0 %
715 røyster
27,3 %
629 røyster
5,6 %
130 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Hol kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skur­da­len og Dagali opp­vekst­sen­terbestå.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ja til pri­va­ti­se­ring flere kom­mu­nale tje­nes­ter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

40 prosent av eien­doms­skat­ten må øre­mer­kes stier og løyper.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ja til kom­mune­sam­men­slå­ing.

Visste du at ...

Det er  3 645 røysteføre i Hol.
65 %har røysta
Av alle 2 339 røyster i Hol var 808 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 2 339 røyster i Hol var
31blanke røyster
I Hol stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hol
Fylkestingsval