Valresultat 2019

Evje og Hornnes

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,6 %
237 røyster
17,0 %
102 røyster
12,5 %
75 røyster
10,9 %
65 røyster
7,3 %
44 røyster
6,7 %
40 røyster
3,3 %
20 røyster
2,7 %
16 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval