Valresultat 2019

Evje og Hornnes

Hornnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,3 %
135 røyster
27,8 %
116 røyster
14,4 %
60 røyster
10,8 %
45 røyster
5,7 %
24 røyster
5,5 %
23 røyster
2,6 %
11 røyster
1,0 %
4 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  842 røysteføre i Hornnes.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Hornnes
Fylkestingsval