Valresultat 2019

Innlandet

Sel
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

57,9 %
1908 røyster
29,8 %
982 røyster
4,5 %
148 røyster
3,2 %
104 røyster
2,9 %
95 røyster
1,7 %
56 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val7 av 25 plassar
Førre val15 av 25 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Sel kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sel bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner i neste 4-års periode.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er riktig å bygge en ny sen­trums­nær skole for 1.-7. klasse på Elve­bak­ken i Otta sentrum.

Visste du at ...

Det er  4 725 røysteføre i Sel.
71 %har røysta
Av alle 3 311 røyster i Sel var 1 262 røyster, altså
38 %førehandsrøyster
Av alle 3 311 røyster i Sel var
18blanke røyster
I Sel stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Sel
Fylkestingsval