Valresultat 2019

Grue

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,5 %
244 røyster
29,0 %
179 røyster
19,0 %
117 røyster
7,8 %
48 røyster
4,7 %
29 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval