Valgresultat 2019

Nordland

Moskenes
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

50,1 %
236 stemmer
34,0 %
160 stemmer
15,9 %
75 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Bygdelista i Moskenes var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Moskenes Fellesliste.

Hva mener partiene?

Bygdelista i Moskenes har flest stemmer og øker mest i Moskenes kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista i Moskenes er helt uenig i at:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Bygdelista i Moskenes er helt enig i at:

Hav­bruks­næ­rin­gen kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må legges til rette for oppdrett.

Bygdelista i Moskenes er helt enig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Bygdelista i Moskenes er helt uenig i at:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Visste du at ...

Det er  849 stemmeberettigede i Moskenes.
57 %har stemt
Av alle 475 stemmer i Moskenes var 177 forhåndsstemmer, altså
37 %forhåndsstemmer
Av alle 475 stemmer i Moskenes var
4blanke stemmer
I Moskenes stilte
3lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Moskenes
Fylkestingsvalg