2019 VÁLGABOHTOSAT

Nordland

Moskenes
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

50,1 %
236 jienat
34,0 %
160 jienat
15,9 %
75 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 17 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Bygdelista i Moskenes lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Moskenes Fellesliste

Maid oaivvildit bellodagat?

Bygdelista i Moskenes, das leat eanemus jienat ja ovdána eanemusat dán gielddas. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bygdelista i Moskenes ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Bygdelista i Moskenes lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hav­bruks­næ­rin­gen kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må legges til rette for oppdrett.

Bygdelista i Moskenes lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Bygdelista i Moskenes ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  849 jienastanvuoigatvuođalačča.
57 %leat jienastan
Buot  475 jienas ledje 177 ovdagihti jiena, namalassii
37 %ovdagihtii jiena
Buot 475 jienas dáppe ledje
4guoros jiena
dáppe ledje
3 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Moskenes
Fylkkadikkeválggat