Valresultat 2019

Moskenes Fellesliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iMoskenes

Partioppslutning

34,0 %
160 røyster
50,1 %
236 røyster
15,9 %
75 røyster

Kva meiner Moskenes Fellesliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Moskenes Fellesliste er heilt ueinig i at:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Moskenes Fellesliste er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Moskenes Fellesliste er heilt einig i at:

Moskenes må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Moskenes Fellesliste er heilt einig i at:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti