Valresultat 2019

Bygdelista i Moskenes
Kommuneval

Denne lista finst berre iMoskenes

Partioppslutning

50,1 %
236 røyster
34,0 %
160 røyster
15,9 %
75 røyster

Kva meiner Bygdelista i Moskenes?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista i Moskenes er heilt ueinig i at:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Bygdelista i Moskenes er heilt einig i at:

Hav­bruks­næ­rin­gen kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må legges til rette for oppdrett.

Bygdelista i Moskenes er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Bygdelista i Moskenes er heilt ueinig i at:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti