Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Larvik
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

22,2 %
5029 stemmer
19,7 %
4470 stemmer
14,3 %
3245 stemmer
11,1 %
2511 stemmer
10,4 %
2361 stemmer
5,5 %
1244 stemmer
4,4 %
1002 stemmer
4,3 %
981 stemmer
3,8 %
857 stemmer
3,3 %
740 stemmer
0,7 %
159 stemmer
0,2 %
34 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 41 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Larvik kommune. BedreLarvik har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Larvik kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Larvik kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det bør legges til rette for flere pri­vat­sko­ler i kommunen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik er helt enig i at:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

BedreLarvik er helt enig i at:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

BedreLarvik er helt enig i at:

Larvik bør bygge flere bredde­an­legg for idrett og sørge for drift og ved­li­ke­hold av disse.

BedreLarvik er helt enig i at:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

BedreLarvik er helt uenig i at:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

BedreLarvik er helt uenig i at:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik er helt enig i at:

Larvik kommune bør si nei til vind­mølle­park på Vind­fjell og Malerød ved Farris.

BedreLarvik er helt enig i at:

Dagens skole­struk­tur i Larvik bør beholdes.

Visste du at ...

Det er  37 957 stemmeberettigede i Larvik.
61 %har stemt
Av alle 22 841 stemmer i Larvik var 5 200 forhåndsstemmer, altså
23 %forhåndsstemmer
Av alle 22 841 stemmer i Larvik var
208blanke stemmer
I Larvik stilte
12lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Larvik
Fylkestingsvalg