Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Bamble
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

35,1 %
2434 stemmer
18,6 %
1285 stemmer
14,0 %
970 stemmer
13,4 %
930 stemmer
4,8 %
331 stemmer
4,4 %
306 stemmer
2,8 %
195 stemmer
2,7 %
185 stemmer
2,1 %
148 stemmer
2,1 %
142 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 33 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Bamble kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bamble kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

I Bamble kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne i Bamble.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler i Bamble.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Bamble kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Bamble.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Handel bør kon­sen­tre­res til Lange­sund og Stat­helle, si nei til nye vare­sentre langs E-18.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Bamble for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Senterpartiet er helt uenig i at:

I Bamble kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler i Bamble.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bamble kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bamble bør slås sammen med Pors­grunn og Skien kommuner.

Senterpartiet er helt enig i at:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Bamble for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bamble må bli en del av bypakke Grenland med bom­pen­ger for å få bedre veier og buss­til­bud.

Visste du at ...

Det er  11 349 stemmeberettigede i Bamble.
62 %har stemt
Av alle 6 976 stemmer i Bamble var 1 623 forhåndsstemmer, altså
23 %forhåndsstemmer
Av alle 6 976 stemmer i Bamble var
50blanke stemmer
I Bamble stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Bamble
Fylkestingsvalg