Valgresultat 2019

Trøndelag

Tydal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

69,2 %
350 stemmer
30,8 %
156 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Senterpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Senterpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Ja, de beholder flertallet
Årets valg12 av 17 plasser
Forrige valg12 av 17 plasser
  • SP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Tydal kommune. Arbeiderpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Tydal bør åpne for kom­mune­sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er helt enig i at:

Tydal kommune bør klare seg øko­no­misk uten inn­fø­ring av eien­doms­skattboliger og fri­tids­bo­li­ger.

Senterpartiet er helt enig i at:

Tydal kommune skal ha godt utbygd bered­skap, ikke minstambu­lanse­tje­neste i kommunen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Tydal kommune skal ha godt utbygd bered­skap, ikke minstambu­lanse­tje­neste i kommunen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Tydal bør innføre redusert husleie i kom­mu­nale lei­lig­he­ter for ungdom mellom 16 og 26 år.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Tydal bør prio­ri­tere nærings­livs­etab­le­rin­ger mer, selv om det kan gå ut over andre oppgaver.

Visste du at ...

Det er  657 stemmeberettigede i Tydal.
79 %har stemt
Av alle 515 stemmer i Tydal var 203 forhåndsstemmer, altså
39 %forhåndsstemmer
Av alle 515 stemmer i Tydal var
9blanke stemmer
I Tydal stilte
2lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Tydal
Fylkestingsvalg