Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Kvænangen
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

38,5 %
254 stemmer
24,4 %
161 stemmer
13,5 %
89 stemmer
12,9 %
85 stemmer
10,8 %
71 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 15 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Kvænangen kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det kan bli aktuelt for Kvæ­nan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kvæ­nan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Elevene i Kvæ­nan­gen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kvæ­nan­gen bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det kan bli aktuelt for Kvæ­nan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er helt enig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Kvæ­nan­gen, bør det kreves lukkede anlegg.

Senterpartiet er helt enig i at:

Elevene i Kvæ­nan­gen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Visste du at ...

Det er  1 002 stemmeberettigede i Kvænangen.
68 %har stemt
Av alle 676 stemmer i Kvænangen var 273 forhåndsstemmer, altså
40 %forhåndsstemmer
Av alle 676 stemmer i Kvænangen var
16blanke stemmer
I Kvænangen stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Kvænangen
Fylkestingsvalg