De liberale taper trolig igjen

I dag starter annen valgomgang i det egyptiske valget. Det er ventet at de religiøse partiene vil innkassere nok en storseier. De liberale venter på bedre tider.

Annen valgomgang i Egypt

En ung kvinne står i kø for å stemme utenfor et valglokale i Giza.

Foto: Nasser Nasser / Ap

Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Egypt
Foto: NRK

Utenfor en lærerskole i Shibin el-Kom i Nildeltaet strømmer unge jenter ut av porten etter endt studiedag.

Like bortenfor står en gul bod og menn i signalgule overtrekksskjorter, gule capser, alle med en partilogo med som er en blanding av en voksende plante og fru Justitias vektskåler. Over står det Hizb al-hurriyah wa–aldala, Frihet- og rettferdighetspartiet, det nystiftede partiet til det muslimske brorskapet.

De driver valgkamp og opplyser om hvor jentene kan finne stemmelokaler. De er det eneste partiet til stede i byen.

Eshara Hamid

Den unge lærerskolestudenten Eshara Hamid mener Det muslimske brorskapet er det beste alternativet.

Foto: Sigurd Falkenberg Mikkelsen / NRK

– Frihet- og rettferdighetspartiet har erfaring fra tidligere valg, de har konfrontert det gamle regimet for å forandre landet og gi oss våre rettigheter, sier den unge velgeren Esara Hamid og mener det er det beste partiet i Egypt akkurat nå.

Hun er ikke den eneste som kommer til å gi sin stemme til brorskapets menn - og kvinner.

De liberale ligger nede

I første valgrunde kapret brorskapets parti 36 prosent av stemmene og nesten halvparten av kandidatene til den nye nasjonalforsamlingem, mens det mer ytterliggående salafistpartiet Al-Nour fikk nær 25 prosent.

Valgrunden som nå står for tur inneholder mye av landsbygda, hvor begge bevegelsene har dype røtter, og de to partiene vil antakelig gjøre det minst like bra igjen.

I hovedstaden Kairo slikker de liberale organisasjonene og partiene sine sår.

– Det er klart vi er skuffet. Alle liberale partier gjorde det dårlige. Også et parti som Al-Wafd, som trodde de skulle få halvparten av stemmene men som bare fikk 9 prosent, sier Emad Gad, en kjent statsviter og visedirektør på det prestisjetunge Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies.

Statsviteren er blitt politiker og tilhører den liberale alliansen Al Kutla el-Misryah, Den egyptiske blokk, som fikk rundt 13 prosent.

Blokken er et nytt politisk initiativ som ble stiftet etter revolusjonen, mens Al-Wafd er aristokraten i Egypts politiske liv.

Det nasjonalistiske liberale partiet, som ble grunnlagt i 1919 og som var forkjemperen for egyptisk selvstendighet fra Storbritannia, hadde stor innflytelse i Egypt fram til det ble forbudt i 1953, da de militære og oberst Gamal Abdel Nasser tok makten.

Wafd ble lovlig igjen i 1983, da flerpartivalg ble innført, og var i mange år det ledende opposisjonspartiet.

Men både partiet og partilederen ble beskyldt for å stå Mubarak-regimet for nær, og for å gi inntrykk av at det eksisterte en reell politisk sekulær opposisjon, selv om Mubarak og hans parti Det nasjonaldemokratiske parti i realiteten hadde all makt. De siste årene hadde de kun marginal representasjon i nasjonalforsamlingen.

Mange trodde partiet, på grunn av sin fortid, skulle gjøre det bra i det pågående valget, men resultatene har skuffet tilhengerne.

Video Emad Gad

Emad Gad er statsviter og visedirektør på det prestisjetunge Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies. Nå tilhører han den liberale alliansen Al Kutla el-Misryah, som gjorde det skuffende dårlig i parlamentsvalget.

Alliansen mellom islamister og militære

Det var de unge liberale som sparket i gang den egyptiske revolusjonen, som etter hvert fikk tilslutning fra andre og bredere grupper, som Det muslimske brorskapet.

På spørsmål om de liberale nå er skviset mellom de hæren på den ene siden og islamistene på den andre, svarer Emad Gad at det er kommet til en allianse mellom de militære og de religiøse.

– Militærrådet kom fra begynnelsen til en slags forståelse med islamistene, de gjorde en avtale, en hemmelig avtale. De fikk lov til å gjøre endringsforslag i grunnloven. Ifølge vår grunnlov er det ikke lov med religiøse partier, med de fikk lov til å opprette dem likevel.

Det er langt flere religiøse partier enn Frihet- og rettferdighetspartiet og Al-Nour som stiller i valget, mange av dem med konservativt islamistisk utgangspunkt.

– Det er heller ingen overvåkning av hvor de får pengene fra, sier Emad Gad.

Han påstår at salafistene i det svært religiøskonservative partiet Al-Nour får penger fra både Qatar og Gulf-landene, noe partiet selv benekter.

Det muslimske brorskapet har tidligere også hatt en stille overenskomst med de militære. Formelt har alle religiøse partier vært forbudt siden president Anwar Sadat ble drept av en islamist i 1981.

Brorskapet, som i likhet med al-Wafd også ble forbudt av Nasser på 1950-tallet, ble av Hosni Mubarak tillatt å spille en viss rolle både sosialt og politisk i det egyptiske samfunnet.

Regimet så gjennom fingrene med at brorskapets medlemmer stilte som kandidater ved valg. Først i allianse med Wafd på midten av 1980-tallet, deretter med et liberalsosialistisk parti og det egyptiske arbeiderpartiet.

Ved de siste valgene fikk brorskapets medlemmer stille som uavhengige kandidater og ble med det bygget opp som et uoffisielt opposisjonsparti med godt organisert nettverk.

Brorskapets sosiale innsats har dessuten gitt dem stor troverdighet i store deler av den egyptiske befolkningen. De har i årevis bygget skoler og helseklinikker i fattige strøk i byer og på landsbygda og tilbudt velferdstjenester innbyggerne ikke har fått av myndighetene, .

Både den politiske og sosiale innsatsen høster de fruktene av nå.

Brorskapet, som etter hvert sluttet seg til ungdommene på Tahrir-plassen da protestene mot Mubarak bredte seg i januar, holdt seg svært i bakgrunnen før valget, da de unge igjen protesterte mot regimet som de mener trenerer endringsprosessen i Egypt.

Håper på oppreisning

Flere av de liberale partiene har gått sammen i ulike valgallianser, som Den egyptiske blokk, i et taktisk forsøk på å øke oppslutningen.

Det har foreløpig ikke gitt stor uttelling, og flere enn al-Wafd anses for å ha for nære bånd til det gamle Mubarak-regimet. Alliansene er også svært fragmentert, de har blant annet ikke klart å legge frem felles politisk programmer og de fleste av partiene har en spredt organisering, i motsetning til brorskapet.

Den erfarne statsviteren, men ferske politikeren Emad Gad sier likevel at han er optimist.

Alliansen han tilhører er ennå ung og mangler erfaring. Men de klarte å oppnå en seier, nemlig å få omvalg i et valgdistrikt i Kairo på grunn av valgfusk.

SISTE NYTT

Siste nytt