Disse partiene velger de mellom

Mandag går egypterne til valgurnene. Men hvem er det egentlig de stemmer på?

politisk kart egypt

Oversikt som plasserer de politiske partiene i Egypt ut fra en høyre-venstre-akse og en religiøs-sekulær-akse. Av Jacopo Carbonari. Lenke til kartet i større versjon nede i saken.

Mandag starter første runde av parlamentsvalget i Egypt. Egypterne skal først velge kandidater til parlamentets underhus, og dersom alt går etter planen skal siste valgrunde være avsluttet og parlamentet komplett innen midten av mars 2012. De folkevalgte vil så kunne gå løs på sin første viktige oppgave, som er å vedta en ny grunnlov.

Men hvem er det egypterne kan stemme på? At valgmulighetene er mange er det ingen tvil om, med over 55 registrerte partier. 35 av dem ble stiftet etter at Mubarak ble fjernet fra makten i februar i år.

Religiøse og økonomiske skillelinjer

Partiene dekker tilsammen et bredt politisk spekter, både når det gjelder økonomisk politikk og deres syn på religionens rolle i politikken. Ut fra en økonomisk høyre-venstre-akse favner partifloraen alt fra sosialistpartier, til sosialdemokrater, sentrumspartier og markedsorienterte partier.

Men skillet som har fått mest oppmerksomhet i forkant av valget er det som går mellom islamistiske partier, som ønsker at landet lovgivning skal utgå fra islamsk sharia-lov, og sekulære partier, som ønsker et skille mellom stat og religion.

Mideast Egypt Islamists

'Det finnes ingen gud utenom Gud, og Muhammed er hans sendebud', står det på hodeplagget til denne demonstranten på Tahrir-plassen.

Foto: Khalil Hamra / Ap

De største partiene

Det muslimske brorskap / Frihet- og rettferdighetspartiet:
Frihet- og rettferdighetspartiet (Freedom and Justice Party, FJP), er den politiske organisasjonen til bevegelsen Det muslimske brorskap. Brorskapet ble grunnlagt i 1928, og drev hovedskalig med indremisjon og veldedighet.

I 1954 ble organisasjonen forbudt i Egypt, men etter å ha spilt en viktig rolle i revolusjonen i vinter har brorskapet blitt en viktig politisk faktor. Frihet- og rettferdighetspartiet er det klart største partiet på meningsmålingene for de siste månedene, og får 35,7 prosent oppslutning i en måling tatt opp i november av Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) og Danish-Egyptian Dialogue Institute (DEDI)

Partiet kaller seg først og fremst et sivilt, og ikke islamistisk, parti, men ønsker islamsk lov som kilde til all lovgivning. Partiet ønsker en markedsøkonomi, men også utbygde velferdsordninger. Utenrikspolitisk er partiet en sterk kritiker av Israel, og ønsker en palestinsk stat.

Mideast Egypt parliamentary Elections

Det muslimske brorskapets Frihets- og rettferdighetsparti tilbyr egyptere hjelp til å finne sine stemmelokaler foran valget på mandag.

Foto: Amr Nabil / Ap

Wafd (Delegasjon)
Nye Wafd, som det egentlig heter, er etterfølgeren av partiet Wafd som ble grunnlagt i 1919. Det nasjonalistiske, liberale partiet hadde stor innflytelse i Egypt fram til det ble oppløst etter revolusjonen i 1952.

Wafd var opprinnelig med i blokken Demokratisk allianse, der Frihets- og rettferdighetspartiet er største parti, men forlot den i oktober. De er det eneste partiet utenfor en koalisjon som har reell mulighet til å få et betydelig antall stemmer i valget.

Partiet hadde en oppslutning på 26,2 prosent i målingen for november, tatt opp av ACPSS og DEDI.

Nour (Lys)
Nour er et islamistisk parti basert på salafismen, en ortodoks fundamentalistisk retning innenfor sunni-islam, som ligger til grunn for styret i Saudi-Arabia. Nour ble stiftet våren 2011, og ønsker at egyptisk lov skal være basert på islamsk sharia-lov.

Nour var også opprinnelig med i blokken Demokratisk allianse, men forlot den sammen med andre islamistiske partier, og opprettet Islamistisk allianse sammen med dem i september.

Partiet hadde i november en oppslutning på 8,9 prosent, ifølge meningsmålingen for november, utført av ACPSS og DEDI.

Adl (Rettferdighet)
Adl er et nytt parti som ønsker å innta en sentrumsposisjon og fungere som en brobygger mellom blokkene Demokratisk allianse, Islamistisk allianse og den mer liberale Egyptiske blokk.

På ACPSS og DEDIs meningsmåling for november hadde Adl en oppslutning på 5,2 prosent.

Frie egyptere
Frie egyptere ble opprettet i april 2011 av telecom-mogulen Naguib Sawiris, som tilhører den kristne minoriteten kopterne. Med 100 000 medlemmer har partiet en av Egypts sterkeste partiorganisasjoner.

EGYPT-CLASHES Egyptian businessman Sawiris speaks at a news conference along with Egyptian political figures about victims of sectarian clashes with soldiers and riot police at a protest against an attack on a church in southern Egypt at El Sawy Culture Wheel in C

Telecom-mogul og leder av partiet Frie egyptere, Naguib Sawaris.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Partiet aksepterer islam som statsreligion, men ønsker religionsfrihet og er det mest liberale, og også det største, av partiene i den liberale Egyptiske blokk.

Partiet har en markedsliberal økonomisk politikk, og ønsker økonomisk utvikling drevet av frihandel.

Stemmer på lister

To av tre seter i underhuset er forbeholdt lister. Med unntak av enkelte partier som stiller egne lister, består listene av kandidater fra flere partier som har gått sammen i allianser. En tredel av setene er forbeholdt uavhengige kandidater.

Andelen seter som går til hvert av partiene på hver liste er avtalt på forhånd partiene imellom. Alliansene har endret seg mye i løpet av de siste månedene, ettersom mange partier har forlatt de store koalisjonene på grunn av politiske uenigheter. De fleste alliansene domineres nå av ett stort parti, som vil ta de fleste av setene lista oppnår i valget. Rett før valget er det fire allianser som har utkrystallisert seg som de største:

Demokratisk allianse
Demokratisk allianse ble startet som en bred koalisjon bestående av islamistiske, liberale og venstreorienterte partier. Det Muslimske brorskapets parti, Frihet- og rettferdighetspartiet, er det dominerende partiet i alliansen. Andre partier av betydning er Ghad og Karama. I tillegg er åtte mindre og ukjente partier med.

EGYPT/ Opposition politician and chairman of el-Ghad political party Ayman Nour speaks during a rally at Tahrir Square in downtown Cairo

Lederen av partiet Ghad, Ayman Nour, under en demonstrasjon på Tahrir-plassen i februar.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters

Islamistisk allianse
Islamistisk allianse ble startet av salafistpartiet Nour, som i likhet med andre islamistiske partier forlot Demokratisk allianse i september. Andre viktige partier i alliansen er salafistpartiet Asala og Bygging- og utviklingspartiet.

Den egyptiske blokk
Den egyptiske blokk er den viktigste liberale alliansen. Det dominerende partiet er Frie egyptere, som har gått sammen med Sosialdemokratene og Tagammu. De er enige om sin motstand mot de islamistiske partiene, men ikke så mye annet.

Revolusjonen fortsetter
Revolusjonen fortsetter er først og fremst koalisjonen til de som er ute i gatene og demonstrerer, og som ønsker seg et mer demokratisk Egypt. De har nå bestemt seg for å boikotte valget. Blant partiene som er med i denne alliansen er Det egyptiske frihetspartiet, Det egyptiske samtidspartiet og Sosialistisk folkelig allianse.

SISTE NYTT

Siste nytt