Hopp til innhold

Åtte kart for å forstå hvordan strømkrisen rammer Europa og Norge

Er strømmen dyr i Norge? Hvor mye av pengene våre bruker vi på strøm? Og hvordan står det til med fyllingsgraden ved vannkraftverkene?

Strøm og strømpriser

RELATIVT BILLIG: Norsk strøm var i sommer i snitt halvparten så dyr som europeisk strøm.

Foto: Javad Parsa / NTB

Prisen for kilowattimen er i dag på 6,4 kroner i de tre sørligste prisområdene i Norge. En dusj kan koste 70 kroner.

Samtidig er Europa inne i en av de verste energikrisene noensinne.

Men hvor hardt er egentlig Norge rammet? Her er åtte kart som gir noen svar.

Strømprisene: Norsk strøm halvparten så dyr som snittet

Strømpriser i Europa (snitt 24. juli til 24. august) i kroner per kWh. Landene er kategorisert i en fargeskala hvor lysegrønt er lavest, blått er midtpunktet, og lilla er høyest. (Kilde: IEA)

Fra 24. juli til 24. august var den gjennomsnittlige prisen for én kilowattime (kWh) i Europa på 3,41 kroner.

I Norge var gjennomsnittet for hele landet i den samme perioden på 1,74 kroner.

Med andre ord, betalte vi i snitt bare halvparten så mye for strømmen i Norge som i Europa denne sommeren. Men i Sør-Norge er strømmen mye dyrere.

Store regionale forskjeller i Norge

Det er veldig store forskjeller mellom de forskjellige elspotområdene i Norge.

I Tromsø kostet én kWh i snitt 1,3 øre i perioden 24. juli til 24. august. I Kristiansand kostet én kWh 3,68 kroner.

Strømmen var i denne perioden 278 ganger dyrere i sør enn i nord.

Strømprisene for én kilowattime i Norges elspotområder i perioden 24. juli til 24. august. (Kilde: NordPool)

På nettsidene til Statnett kan du sjekke strømprisen i ditt elspotområde til enhver tid.

Enorm økning den siste uken

Strømpriser i Norge og Europa i kroner per kWh den siste uken. (22. august til 29 august) Kilde: IEA.

Den siste uken har snittet for prisene økt dramatisk, og nå er Sør-Norge nesten helt oppe i toppen i strømpriser i Europa.

Landet med høyest pris er fortsatt Italia, med en pris på 5,96 kroner per kWh.

Strømprisen som andel av nasjonal inntekt

Strømprisen for 1000 kilowattimen (kWh) delt på BNI per innbygger justert for kjøpekraftsparitet. (Kilde: IEA og Verdensbanken)

Strøm koster allikevel relativt sett mye mindre for nordmenn.

Det er fordi vi er veldig rike. Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) per innbygger, justert for kjøpekraftsparitet, er på litt over 700.000 kroner.

Gjennomsnittet i Europa er på litt over 400.000 kroner.

Dermed bruker vi bare 0,25 prosent av BNI per innbygger på tusen kWh. I Europa generelt er tallet nærmere 1 prosent.

Les også: Energikrisen: Europa slukker lyset og skrur ned varmen

Augsburg gets rigorous in saving energy
Augsburg gets rigorous in saving energy

Strømforbruket: Norge bruker tre ganger mer strøm enn snittet

Strømforbruk i kilowattimen (kWh) i Europa per innbygger i 2021. Snittet i EU er på rundt 6000 kWh, og Norge forbruker omtrent fire ganger mer enn det. Landene er kategorisert i en fargeskala hvor gult er lavest, oransje er midtpunktet, og rødt er høyest. (Kilde: Verdensbanken)

Problemet for Norge er at selv om vi har ganske mye billigere strøm, forbruker vi veldig mye.

Faktisk brukte vi 23.000 kilowattimer med strøm per innbygger i Norge i 2021.

Les også: Strømutgiftene øker fra 4 til 15 millioner kroner

Dokka fasteners
Dokka fasteners

Romania, landet med lavest strømforbruk i Europa, brukte kun 2580 kWh det året per innbygger. Ni ganger mindre enn Norge.

Snittet for Europa er på 7000 kWh.

Norge brukte altså mer enn tre ganger så mye strøm per innbygger.

NB: Disse tallene reflekterer totalt forbruk, med husholdninger, industri, og offentlig infrastruktur.

Vi ser riktignok en ganske betraktelig nedgang i strømforbruket i de sørlige elspotområdene den siste tiden.

Gassforbruket: Et alternativ for strøm

Gassforbruket i kilowattimen (kWh) i Europa per innbygger i 2019. Snittet i EU er på rundt 5150 kWh, og Norge forbruker omtrent halvparten av det. Lyslilla indikerer lavt forbruk, mens mørkelilla indikerer høyt forbruk. (Kilde: IEA)

En del av grunnen til at Norge har et svært høyt strømforbruk, er at vi i svært liten grad bruker gass til oppvarming og matlaging.

Norge bruker halvparten så mye gass per innbygger som Europa generelt.

Der et land som Nederland forbruker 13 700 kWh med gass per innbygger hvert år, bruker Norge bare 2330 kWh per innbygger.

Les også: Putins olje- og gasskrig

Illusreasjon av et russisk våpen som er dynket i Olje.
Illusreasjon av et russisk våpen som er dynket i Olje.

Lav fyllingsgrad i vannmagasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norges elspotområder. (Kilde: NVE)

En stor del av strømkrisen i Norge, skyldes dårlig fyllingsgrad i vannmagasinene.

Norge avhenger av vannkraft for nærmest all strømproduksjon.

Og så langt i år ligger fyllingsgraden på kun 69 prosent. Det er 14 prosent lavere enn medianen.

Les også: Vil gje kraftselskapa sine «gigantoverskott» til bedriftene

Fylkesordførar i Rogaland, Marianne Chesak
Fylkesordførar i Rogaland, Marianne Chesak

Kabler til Europa

Kartet viser strømkabler til og fra Norge med kapasitet i megawatt (MW). 1 MW = 1000 kW.

En annen del av årsaken til høye strømpriser i Sør-Norge er at denne delen av det norske strømmarkedet er koblet til Europa.

Strømprodusentene kan til enhver tid selge strømmen til den som betaler mest, mens leverandørene er pålagt å sørge for at alle får strøm.

Samtidig har tørke og krigen i Ukraina har ført til at både gass, vannkraft og atomkraft – som til sammen står for mer enn halvparten av all strømproduksjon i Europa – har blitt dyrere.

Dermed er prisene historisk høye, noe som smitter over til Norge.

SISTE NYTT

Siste nytt