Hopp til innhold

I kveld kan en dusj koste over 70 kroner uten strømstøtte

I dag når strømprisene nye rekordnivåer. En ti minutters dusj på hytta kan koste over 70 kroner.

Høy strømpris

PRISREKORD: Aldri før har strøm kostet så mye i Sørvest-Norge som det den vil gjøre i kveld.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Aldri før har strøm kostet så mye i Sørvest-Norge som det den vil gjøre i kveld.

Mellom klokken 19 og 20 vil prisen for hver kilowattime (kWh) i prisområdet som kalles NO2, være over 10 kroner, inkludert moms.

Prisen uten moms blir 8,22 kr/kWh. Så kommer nettleie, andre kostnader og moms i tillegg.

Hvis man har krav på strømstøtte, vil dette trekkes fra. Dette gjelder ikke fritidsboliger.

Dusj på hytta: 70 kroner

NRK har fått bistand fra energirådgiver Trond Paasche i rådgivningstjenesten til Enova, «Enova svarer», til å beregne hvor mye en dusj kan koste når strømprisene er på sitt høyeste mandag kveld.

Anslaget viser at en ti minutter lang dusj med et vanlig dusjhode kan koste over 70 kroner.

Prisen er uten strømstøtte.

Kraftledninger ved Skedsmokorset.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hva avgjør dusjprisen?

La oss se nærmere på hvordan prisen kan ende på over 70 kroner. Dette avgjør prisen:

  • 1) Mengde vann brukt i én dusj. Her er det to ting som er viktig. Hvor mange liter vann som går med i dusjen hvert minutt, og hvor mange minutter bruker man i dusjen. Et vanlig dusjhode kan bruke 16 liter/minutt, sier Enova. En sparedusj kan klare seg med halvparten.

Vi skrur på dusjen med et vanlig dusjhode og lar den vare i 10 minutter. Da vil vi bruke 160 liter vann.

  • 2) Energi som trengs for å varme opp vannet. Det kalde vannet som skal varmes opp i varmtvannsberederen, har en temperatur på rundt fem grader. Hvis vannet i dusjen skal være 40 grader, må vannet varmes opp ytterligere 35 grader.

Vi setter temperaturen på 40 grader. Energien som må til for å varme opp vannet fra én temperatur til en annen, beregnes slik:

1,163 Wh/kgK x 160 kg x 35 K = 6512,8 Wh = 6,5128 kWh

Altså: En dusj i ti minutter, med et vanlig dusjhode og vann med temperatur på 40 grader, vil kreve 6,51 kWh med strøm.

Så ser vi på strømprisene.

  • 3) Reell strømpris. Prisen mandag kveld mellom klokken 19 og 20 er 8,22 kroner pr. kWh. I tillegg til dette kommer flere kostnader.

Helt nøyaktig hva sluttprisen blir ut til alle strømkundene, er vanskelig å slå fast. Men Enova har hjulpet NRK med å lage et anslag.

Enova opplyser at en snittpris på nettleie for en vanlig forbruker kan være 29,60 øre/kWh. Forbruksavgiften er 15,41 øre, Enova-avgiften er 1 øre, og elsertifikat for en vanlig forbruker vil være 0,27 øre. Dette blir 8,68 kr/kWh uten moms.

Til sammen, med moms, kan prisen til en typisk strømkunde bli 10,85 kr/kWh.

Hva blir så prisen på vår ti minutter lange dusj, hvis man ikke regner med strømstøtte? Vi ganger sammen kraft med kraftpris.

  • Strømforbruk: 6,51 kWh
  • Beregnet strømpris med moms: 10,85 kr/kWh
  • Prislapp: 70,69 kr

Hvis dusjen skjer på et sted hvor man ikke får strømstøtte, som for eksempel på hytta, kan en slik ti minutter lang dusj altså koste over 70 kroner mandag kveld.

Hvis strømprisen hadde vært 50 øre/kWh, noe som for noen år siden var regnet som mye, ville prisen for nøyaktig den samme hyttedusjen blitt nesten en tidel.

Da hadde prisen for dusjen vært 7,84 kroner inkludert moms, viser beregningen.

AKTUELT NÅ