Unik bombrikke vil gi svar på laksens liv

Ved hjelp av en slags bombrikke registreres laks som vender tilbake til elva. – Dette er unikt, og gir helt ny kunnskap om laksens overlevelse i sjøen, sier forsker.

Seniorforsker Bengt Finstad og forsker Øyvind Solem

Seniorforsker Bengt Finstad og forsker Øyvind Solem vil finne ut av hvor mange laks som vender tilbake til elva etter å ha vært i havet.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Ved hjelp av et antennesystem som står plassert i elva Vigda i Sør-Trøndelag, registreres laksens ferd fra sjøen til elva. Dette er siste nytt i forsøket på å forstå hvordan laksen overlever i havet og kampen for å nå tilbake.

Seniorforsker Bengt Finstad og forsker Øyvind Solem ved Naturforskningsinstituttet (NINA) har satt opp målestasjonen som fungerer som en slags bombrikke for laks.

– Totalt er det registrert 51 unike fisker på oppvandring. Det er veldig bra så tidlig fordi oppgangen av laksen starter nå, sier Solem.

– Helt unikt

I fjor puttet de små elektroniske målere i tusen smolt som var på veg ut i havet. I år skal de merke 2000 nye laks bare i elva Vigda.

– På de marine svingningene kan man se både byttedyrtetthet og lakseluspåslag og vi ser hvordan det påvirker fangst og overlevelse hos laks, forteller Finstad.

De elektroniske markørene er som en tynn ampulle på 12 mm. Etter at smolten er fanget blir de plassert i buken ved hjelp av en stor nållignende gjenstand. Med en skanner registrerer de nummeret på merket.

Bengt Finstad tror denne forskningen på sikt vil gi helt ny kunnskap om laksens mulighet til å overleve i sjøen, hvis den blir utvidet til alle lakseelver i hele landet.

– Det er et helt unikt prosjekt, og jo flere fisker som er merket, jo mer informasjon vil vi få. I år har vi merket nærmere 2000 laksesmolt i Vigda. Det er et sensasjonelt høyt antall, sier han.

Merking av laks

Her merkes laksen slik at den kan registreres i køfri-systemet i elva.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Stort prosjekt

Så langt er seks vassdrag fra nord til sør i landet med i disse undersøkelsene, men NINA vil øke antallet. Helst vil de undersøke alle lakseelvene i Norge.

– Det er et langsiktig prosjekt, men på sikt om kanskje 3–4 år, kan vi si mer om svingningene i forhold tilbakevandring på den merkede fisken, sier Finstad.