Overså tuberkulosesmittet flyktning

En flyktning med svært smittsom tuberkulose ble flyttet fra kommune til kommune, uten å bli behandlet. Kommunene varslet heller ikke hverandre om smittefaren.

Tuberkulose på Våler asylmottak

LUNGETUBERKULOSE: Personen som har flyttet rundt med ubehandlet tuberkulose har trolig såkalt lungetuberkulose, som spres via dråpesmitte. (Arkivbilde)

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Mannen kom til et transittmottak på Østlandet i oktober i fjor, hvor det etter mistanke om tuberkulose ble startet utredning. Før den ble ferdig flyttet han til mottaket i Grong i Nord-Trøndelag i februar, hvor de ikke leste journalen hans før i april. Da han skulle innkalles til lege viste det seg at han hadde flyttet til Åfjord i Sør-Trøndelag. Men heller ikke der ble journalen lest, og smittevernlegen i kommunen fikk ikke beskjed.

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Kverkild, reagerer sterkt på saken.

– Her er det flere ledd som har sviktet: Kommunene da de ikke leste journalen og tok grep og smittevernlegen i Grong da smittevernlegen i Åfjord ikke ble varslet.

Den danske legen Niels Stagegaard, som er kommuneoverlege i Åfjord og Roan

BURDE HA VÆRT OPPDAGET: Kommuneoverlege i Åfjord og Roan, Niels Stagegaard, sier den smittsomme sykdommen burde vært oppdaget på et tidligere tidspunkt.

Foto: Privat

Flyktningen ankom Åfjord med redusert allmenntilstand og magesmerter, og skal ha hostet og vært slapp over lengre tid. Sykdommen ble likevel ikke tatt tak i før mannen etter en tid selv oppsøkte lege.

Innrømmer rutinesvikt

Smittevernlege i Grong, Ragnhild Smalås, innrømmer at hun ikke ga beskjed til smittevernlegen i Åfjord da hun fikk vite at personen hadde flyttet.

– Jeg var ikke klar over at jeg skulle gjøre det, sier hun.

Smalås vedgår at hun ikke kan være sikker på at dette er en enkeltstående sak, men sier samtidig at hun i slike tilfeller skulle fått beskjed fra vertskommunen for transittmottaket.

Kommuneoverlege i Åfjord og Roan, Niels Stagegaard, sier den smittsomme sykdommen burde vært oppdaget på et tidligere tidspunkt. Han mener at personer med mulig smittsom tuberkulose ikke bør sendes ut til kommunene.

– Dette er et unntakstilfelle. Mottak av flyktninger er jo nytt for oss alle. Vi har sett på våre egne rutiner og vil nå gjennomgå alle journaler eller ta helt nye prøver før de får starte i skole, barnehage eller noe annet.

– Kommunene må selv ta ansvar

Marit Kverkild

RUTINESVIKT: Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Kverkild, sier saken handler om rutinesvikt, ikke ressursmangel.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Dagens regler sier at det er det første mottaket som skal sjekke for blant annet tuberkulose, og at man derfor ikke må undersøkes når man kommer til en kommune. Men fylkeslege Kverkild mener alle kommuner selv må sjekke og teste flyktninger for smittsomme sykdommer på nytt.

– Alle har et selvstendig ansvar. Det som skjer er at utredningen kan ta tid, og da må neste mottak eller kommune være sitt ansvar bevisst, sier hun.

– Er det for eksempel ufullstendig informasjon i journalen, må det vurderes hva som skal gjøres videre.

LES: – Tuberkulose er en del av fremtiden vår

Ansatte tilknyttet flyktningetjenesten i Grong og Åfjord er nå testet, men ingen er smittet. Begge kommunene erkjenner at de ikke har gjort en god nok jobb og sier de vil endre sine rutiner som følge av denne saken.