– Tuberkulose er en del av fremtiden vår

Mange tenker at sykdommen hører fortida til, men smittevernlege mener vi må forberede oss på mer tuberkulose fremover.

Dagfinn Haarr

Smittevernoverlege Dagfinn Haarr sier tuberkulose er kommet for å bli i Norge.

Foto: Sander Heggheim/NRK

– Tuberkulose er absolutt en sykdom vi må regne med som en del av vår fremtid. Hittil i år er fem tilfeller registrert, sier smittevernoverlege i Kristiansand kommune, Dagfinn Haarr.

Kommunen skrev i dag på sine hjemmesider at hundrevis av personer ble testet for tuberkulose i fjor. Ifølge smittevernoverlegen blir det ikke færre i år.

– På T-banen i London

Det er hovedsakelig innvandrere og folk som har oppholdt seg lenge i utlandet tett på befolkningen som er i faresonen for sykdommen.

Haarr kan fortelle at til nå i år er alle tilfellene av påvist tuberkulose i Kristiansand funnet hos innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

På tross av dette sier han at man ikke trenger å dra langt for å kunne være i faresonen.

– Det trenger ikke være på et fjernt, eksotisk sted folk får smitten. Det kan for eksempel være på T-banen i London, sier smittevernoverlegen.

Testet i Mandal

Tidligere i år ble 40 personer testet for sykdommen ved Voksenopplæringen i Mandal etter at det ble påvist smitte hos en person.

Da måtte 23 av personene undersøkes ytterligere på grunn av høye antistoffer.

Også andre steder i Norge har man sjekket for smitte den siste tiden. I Sarpsborg måtte 700 testes etter at det ble oppdaget smitt hos en renholder i kommunen.

Blir friske

Norge vaksinerer ikke lenger mot tuberkulose. Man sluttet med den såkalte BCG-vaksinasjonen etter skoleåret 2008/2009.

– Det betyr at vi er mindre beskyttet. De som er vaksinert med BCG-vaksinen, har fortsatt en risiko for å bli smittet, men den er mindre enn hos de uvaksinerte, sier Haarr.

Han sier samtidig at det ikke er en sykdom man skal trenge å bekymre seg over til daglig.

I januar var det 132 pasienter som på grunn av smitte eller mistanke om smitte under oppsyn og undersøkelse av vaksinasjonskontoret.

Vaksinasjonskontoret undersøker jevnlig studenter som har studert i høyrisikoland, innvandrere, asylsøkere og helsepersonell for tuberkulose.