Hopp til innhold

Au pairer tar med seg tuberkulose til Norge

Helseetaten er bekymret over at mange au pairer ikke tester seg for tuberkulose. De siste fem årene er det funnet 15 tilfeller av aktiv tuberkulose hos au pairer i Oslo.

Smittevernkonsulent ved St. Hanshaugen legesenter, Anne Lene Larsen

SMITTEVERN: Ifølge helseetaten dukker de fleste tuberkulosetilfellene opp i de vestlige bydelene i Oslo. Smittevernkonsulent ved St. Hanshaugen legesenter, Anne Lene Larsen, etterlyser mer informasjon til vertsfamiliene og au pairene.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Ifølge helseetaten så blir de i mange tilfeller testet for sent, eller ikke i det hele tatt.

– Au pairer kommer stort sett for å jobbe i barnefamilier, og da er det faktisk en regel som sier at du må undersøkes for tuberkulose før du begynner å arbeide. Særlig hvis du kommer fra et land med høy forekomst av sykdommen, sier smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen.

Tore Wælgaard Steen, smittevernoverlege ved helseetaten, Oslo kommune

Smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen.

Foto: Helseetaten, Oslo kommune

– Fra diagnosestasjonen på Ullevål har jeg fått høre at en del kommer ganske seint til denne undersøkelsen, kanskje etter flere måneder. Andre blir kanskje aldri blir undersøkt, sier han.

Kan smitte vertsfamilien

Plikten til å sørge for at au pairen blir undersøkt, ligger hos vertsfamilien.

De siste fem år er det funnet 15 tilfeller av aktiv tuberkulose hos au pairer i Oslo.

– Vi hatt i gjennomsnitt hatt ca. tre tilfeller av tuberkulosesmitte i Oslo på fem år. Vi tror problemet er at mange vertsfamilier ikke er klar over at au pairene skal undersøkes før de skal begynne å jobbe, sier Steen.

Au pairer som har tuberkulose står også i fare for å smitte vertsfamiliene og barna de jobber med, selv om vertsfamilien er vaksinert med BCG-vaksinen.

I Norge sluttet man med obligatorisk vaksinering allerede i 1997, mens det i 2009 var slutt på frivillig vaksinering av ungdomsskoleelever.

– Trenger bedre informasjon

Ifølge helseetaten dukker de fleste tuberkulosetilfellene opp i de vestlige bydelene i Oslo.

Ved St. Hanshaugen legesenter deler de smittevernoverlegens bekymring, og mener det vertsfamiliene og au pairene mangler, er bedre informasjon.

– Mange av vertsfamiliene tar det ansvaret de har, men jeg tror ikke mange vet hva au pairene må gå gjennom og hvor de må gå for å kontrollere seg for tuberkulose, sier smittevernkonsulent ved St. Hanshaugen legesenter, Anne Lene Larsen.