Hopp til innhold

Innfører maksfart på elsparkesykler

For å få færre ulykker innføres det en toppfart på elsparkesykler i Trondheim på 5 km/t i enkelte deler av byen. Det tilsvarer gangfart.

En mann kjører elsparkesykkel i Trondheim

NYE RETNINGSLINJER VEDTATT I TRONDHEIM: Mye ulykker og skader med elsparkesykkel gjør at flere byer nå er i ferd med å lage regler for bruk sparkesykkel.

Foto: Morten Andersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
419.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Trondheim innfører retningslinjer for utleie av elsparkesykler. Det vedtok formannskapet i Trondheim tirsdag. Nå blir det konkurranse om hvem som blir leverandør av elsparkesykler i byen.

– Målet er å komme i gang med utleie fra 1. april, sier varaordfører i Trondheim, Mona Berger (SV), til NRK.

Utleie av elsparkesykler kan kun skje fra 1. april til 1. desember i byen. Målet er at elsparkesykler brukt riktig kan supplere kollektivtrafikk og bidra til redusert bilbruk.

Innførte midlertidig forbud i fjor

Erfaringer fra Oslo har bidratt til at retningelinjene nå kommer i Trondheim.

På det meste fikk Oslo skadelegevakt inn i snitt fem skader i døgnet i forbindelse med elektrisk sparkesykkel i juli i fjor.

13. august i fjor innførte Trondheim kommune midlertidig forbud mot utleie av sparkesykler til retningslinjer var på plass.

Sparksykkel

GOD FART: Etter loven kan elsparkesykler kjøre opp til 20 kilometer i timen. I Oslo var det 337 som ble skadet i løpet av fire måneder i fjor sommer.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Digitale gjerder og fartsbegrensning

Ifølge de nye retningslinjene skal det være et krav at elsparkesyklene utstyres med teknologi som avgrenser bruken, såkalt geofencing.

Dette er digitale gjerder, basert på GPS-teknologi, som setter tekniske begrensninger på elsparkesykkelen visse steder. Farten må begrenses til gangfart i definerte soner – som for eksempel Torvet i Trondheim og ved gangareal på Solsiden – der det er mye folk.

I saksfremlegget fra kommunaldirektør Morten Wolden står det følgende:

«Kommunedirektørens vurdering er at toppfart automatisk begrenses til gangfart, det vil si inntil 5 km/t, i tråd med trafikkreglene i soner hvor dette er nødvendig for å hindre konflikter og at elsparkesyklene oppleves utrygge for allmennheten. Dette kan også være med på å redusere antall ulykker».

Elsparkesyklene som finnes i dag er så godt som lydløse og kan ha en toppfart på 20 kilometer i timen.

Varaordfører Mona Berger (SV) i Trondheim

POSITIV TIL RETNINGSLINJER: Varaordfører Mona Berger (SV) i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Skeptisk til nye retningslinjer

Høyre fremmet forslag om enklere retningslinjer i formannskapet i Trondheim, men fikk ikke flertall for det.

– Man prøver å lage masse begrensninger, men det finnes ikke teknologi til å gjennomføre mye av dette. Kommunaldirektøren prøver for eksempel å begrense hvilke gater du kan kjøre, og til hvilken hastighet. Dettte finnes det ikke teknologi for, sier Trygve Bragstad (H) til NRK.

Varaordfører Berger sier de har tillit til at kommunen har laget retningslinjer som det er mulig å gjennomføre. Hun støtter at det nå kommer fartsbegrensninger i deler av byen.

– Det er klokt. Vi åpner opp for elsparkesykler i Trondheim, men vi har flere bekymringer. Det er derfor vi ønsker en regulert bruk. Da er det veldig viktig at syklene ikke skal være til hinder for innbyggerne, sier Berger til NRK.

kommunalråd Trygve Bragstad (H) i Trondheim.

SKEPTISK TIL RETNINGSLINJER: Kommunalråd Trygve Bragstad (H) i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Flere byer får nå regler

Det finnes foreløpig ikke noen nasjonale retningslinjer for utleie og bruk av elsparkesykler.

– Stavanger vedtok retningslinjer i september. Flere andre kommuner jobber med å utarbeide retningslinjer for utleie av elsparkesykkel i disse dager, sier Siri Hegna Berge ved Transportøkonomisk institutt (TØI) til NRK.

Byråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG), sier bymiljøetaten er i ferd med å ferdigstille sin vurdering.

– Det er spennende å følge med på hva Trondheim gjør. Sparkesykler byr på noen utfordringer i trafikkbildet, men det er også et populært tilbud som folk bruker aktivt, sier Hermstad til NRK.

TØI forsket i fjor sommer på den nye transportformen og har sett på hvordan elsparkesyklene har påvirket hverdagen vår.

Mange uhell i trafikken

Undersøkelsen viser at 1 av 10 elsparkesyklister har hatt et uhell, og 1 av 5 har hatt et nestenuhell. Årsaken er ofte ujevnt underlag i veibanen og samhandling med fotgjengere.

I Trondheim blir det nå innført begrensninger for når de kommunale elsparkesyklene kan brukes. Det blir tillat på dagtid fra klokka seks om morgenen og til midnatt.

«Risikoen for ulykker er langt større på sen kveldstid/nattestid, noe som skyldes at bruken ofte kombineres med alkohol. Det vil også redusere hærverk og kasting av elsparkesykler i elva», skriver kommunaldirektør i Trondheim, Morten Wolden, i saksfremlegget som ble presentert for formannskapet.

Kan komme forbud ved Nidarosdomen

Selskapet Ryde har hatt 200 elektriske sparkesykler i Trondheim. Men kommunen ga dem varsel om å fjerne alle sparkesykler innen august i fjor.

Til sammenligning skal det være rundt 3.500 elsparkesykler til utleie i Oslo.

Utleie skal skje fra bestemte steder i Trondheim. Enkelte steder kan det komme forbud mot elsparkesykkel, som ved Nidarosdomen.

– For brukerne er det veldig begrensninger på hvor elsparkesyklene kan brukes og settes igjen. De nye retningslinjene er alt for komplisert, mener kommunalråd i Trondheim, Trygve Bragstad (H).

El-sparkesykler parkert i Trondheim sentrum

POPULÆRT: Elsparkesykler skal leies ut i Trondheim. Nå blir det konkurranse om hvem som skal bli leverandører når nye retningslinjer skal tas i bruk.

Foto: Jesper Stærker

Siste fra Trøndelag