Ny rapport: Elsparkesykler erstatter gange og kollektivtransport

Transportøkonomisk Institutt har undersøkt hvordan elsparkesykler har påvirket hverdagen vår. Samferdselsministeren sier hovedutfordringene er fart og parkering.

Sparksykkel

OMSTRIDT: Én av tre lar seg irritere over feilparkerte elsparkesykler, men for mange har de nye doningene blitt et populært og fleksibelt fremkomstmiddel.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

De dukket brått opp på fortauene i vinter og siden da har en rekke aktører plassert ut de omstridte fremkomstmidlene i flere norske byer.

For mange er doningene en effektiv måte å ta seg rundt i byen på, andre lar seg irritere av uvørne sparkesyklister eller henslengte sparkesykler som sperrer veien.

Transportøkonomisk institutt har i sommer forsket på den nye transportformen og sett på hvordan det har påvirket hverdagen vår.

Sparkesykler

De elektriske sparkesyklene har blitt populære flere steder i Norge. Nå vil samferdselsministeren at bransjen og byene skal bli enige om bedre parkeringsløsninger for syklene.

Foto: Nina Didriksen

Erstatter gange og kollektivtrafikk

Forsker Siri Hegna Berge sier sparkesyklene har ført mye positivt med seg:

– Det dekker tydeligvis et behov folk har for transport i hverdagen sin, i og med at det har blitt så populært. Det er et veldig fleksibelt fremkomstmiddel som fører til at man har en økt frihet i hverdagen, og det innebærer også tidsbesparelser, sier Berge til NRK.

Undersøkelsen hennes er gjort blant 431 personer i Oslo mellom mai og juli i år.

37 prosent av deltakerne oppga at de hadde brukt elsparkesykkel.

– Elsparkesykkel har erstattet gange for over halvparten i undersøkelsen vår, og erstatter kollektivtrafikk for én av fire, forteller hun.

Må reguleres

Som NRK tidligere har fortalt, har de nye doningene ført til en del besøk på skadelegevakten. I juli registrerte legevakten i Oslo i snitt nær fem skader i døgnet som kunne knyttes til elsparkesykler.

– Undersøkelsen vår viser at én av ti sparkesyklister har hatt et uhell, og én av fem har hatt et nestenuhell, sier Berge.

– Årsaken er ofte ujevnt underlag i veibanen og samhandling med fotgjengere.

72 prosent av elsparkesyklistene i undersøkelsen opplever samhandling med andre trafikanter som smidig. Én av tre av de spurte irriterer seg over sparkesykler som etterlates vilkårlig på fortauene.

Berge mener det må mer tilrettelegging og regulering til for å gjøre aktiviteten tryggere.

– Det må skje på en måte som gjør at det ivaretar populariteten til elsparkesyklene, samtidig som man tar hensyn til ny kunnskap rundt effektene på helse, miljø og trafikksikkerhet, sier hun.

Tre mennesker på en elsparkesykkel i Oslo

Elsparkesyklene regjerer i Oslo sentrum. Her kjører tre stykker på samme sykkel samtidig.

Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Parkering og fart er hovedutfordringene

Samferdselsminister Jon Georg Dale kalte mandag aktørene som leier ut elsparkesykler i Norge til et møte.

Bakgrunnen er et ønske om å finne ut hvordan man best mulig kan legge til rette for elsparkesykler i byene.

– Jeg opplever at bransjen prøver å finne gode løsninger, men her er det også forbedringspotensial, sier Dale til NRK etter møtet.

Dale sier hovedutfordringene er måten syklene blir parkert på og for høy fart ved fortau.

– Bransjen og kommunene må se på dette sammen.

Vil ikke ha nasjonalt regelverk

– Vil dere innføre nasjonale retningslinjer for elsparkesyklene?

– Nei, det håper jeg vil slipper, sier Dale.

Samferdselsministeren sier de også har diskutert såkalte «lavfartssoner», for å få ned farten i områder hvor det er mange fotgjengere.

– Det høres fornuftig ut, sier Dale.

Bruker du elsparkesykkel selv?

– Ja, jeg bruker det av og til hvis jeg skal reise fra et møte til et annet i sentrum. Det er effektivt. Da kan jeg også bruke mer tid på kontoret, sier samferdselsministeren til NRK.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale fra Frp kjører selv elektrisk sparkesykkel.

Foto: Erik Waage

SISTE NYTT

Siste meldinger