Trenger bæsj for å hjelpe jerven

Forskere ber nå folk samle bæsj og hår fra jerv og sende inn for å hjelpe til med overvåkingen av rovdyret i Norge.

Jerv

Forskerne trenger hjelp fra vanlige folk for å overvåke stammen av jerv i Norge.

Foto: Marit Kviseth

Rovdata har også tidligere oppfordret folk til å sende inn slike prøver til Statens naturoppsyn (SNO).

De innleverte prøvene blir DNA-analysert av Rovdata, som bruker resultatene til å overvåke jerv i Norge.

Viktig informasjon

Øystein Flagstad

Øystein Flagstad er genetiker hos Rovdata.

Foto: Arnstein Staverløkk / Rovdata

– Vi kan gjennom DNA-analysene fastslå om den innsamlete prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, størrelsen på reviret og slektskap, Dette er viktig informasjon for overvåkingen og for kartlegging av bestanden og dens utvikling over tid, opplyser Øystein Flagstad som er genetiker i Rovdata.

Den noe spesielle innsamlingsaksjonen starter 1. januar og varer fram til 1. juni. Flagstad oppfordrer folk til å ta med rene plastposer når de skal på tur.

– Vi ønsker å motta alle prøver som dere finner i nærheten av et jervespor. Ha gjerne plastposen klar i lomma når du drar ut og bruk den til å plukke opp jervskiten. Ikke ta direkte på skitten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskitt og knyt igjen. Husk: kun en skitprøve per pose. Frys ned prøven når du kommer hjem fram mot overlevering, forklarer Flagstad til NRK.

Ikke frys hårprøvene

Forskeren legger også til at hårprøver ikke skal fryses ned. Prøvene skal leveres til naturoppsynet, og senere vil de bli undersøkt ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

– Det er viktig at du før overlevering til SNO husker å merke prøvene korrekt. Det skal være med navn og adresse på prøvefinner, og informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse.

– Vi vil legge alle prøvesvar forløpende ut i Rovbase etter hvert som prøvene er analysert, avslutter Øystein Flagstad.

Rundt 350 jerv

Rovdata vil etter nyttår presentere en samlet oversikt over resultatene fra forrige registreringsperiode, da det ble samlet inn og analysert drøyt 3000 prøver. Hvorav 1736 i Norge, 1199 i Sverige og 73 i Nord-Finland.

Han opplyser at det i dag er litt i underkant av 350 voksne jerv i Norge, og dette tallet har vært ganske stabilt de siste årene.