Hopp til innhold

Venter på penger etter streiken

Barnehageforeldre i Trondheim må fortsatt vente lenge før de får tilbakebetaling etter streiken i vår.

Voksne og barn leker med trolldeig i Vikhammeråsen barnehage

Det vil fortsatt ta lang tid før Trondheim kommune kan utbetale kompensasjon etter barnehagestreiken.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Trondheimsordfører Rita Ottervik kommer med hard kritikk av egen stab fordi kommunen ennå ikke har betalt tilbake penger etter barnehagestreiken i vår.

– Det har tatt altfor lang tid, og i dag har formannsskapet bedt rådmannen legge fram en plan på hvordan vi skal få gitt foreldrene kompensasjon fortest mulig. Denne planen vil jeg ha senest tirsdag, sier Ottervik.

Trondheimsordfører Rita Ottervik kommer med hard kritikk av egen stab fordi kommunen ennå ikke har betalt tilbake penger etter barnehagestreiken i vår.

– Burde vært klart før sommeren

Rita Ottervik

Trondheimsordfører Rita Ottervik kritiserer rådmannskontoret.

Foto: NRK

– Det har tatt altfor lang tid, og i dag har formannsskapet bedt rådmannen legge fram en plan på hvordan vi skal få gitt foreldrene kompensasjon fortest mulig. Denne planen vil jeg ha senest tirsdag, sier Ottervik.

Hun gir rådmannskontoret kritikk for å ha brukt altfor lang tid på å finne ut hvordan tilbakebetaling skulle gjøres.

– Dette burde vært klart slik at pengene var utbetalt og alt var i orden før sommeren, sier Ottervik.

Kommunaldirektør Jorid Midtlyng forklarer forsinkelsen med at det har tatt uventet lang tid å få oversikt over hvor mye kommunen skylder for hvert enkelt barn.

Alle dager skal dekkes

Det har vært uklart om kommunen skal betale tilbake for alle dagene eller om foreldrene har en type egenandel på tre dager.

– Mitt utgangspunkt er at foreldrene skal få tilbakebetalt for alle de dagene de ikke fikk ha barna i barnehagen, sier trondheimsordføreren.

Hun håper kommunen nå skal få ordnet det slik at tilbakebetalingen blir godtgjort slik at det blir avregnet mot novemberbetalingen i de kommunale barnehagene.