Hopp til innhold

Sparer 4 millioner kroner per dag

Trondheim kommune sparer om lag fire millioner kroner hver dag streiken varer. Fra onsdag sparer de 9,3 millioner kroner.

Vi er i streik

Fra onsdag sparer kommunene 82,3 millioner kroner per dag på streiken.

Foto: NRK

Med 2051 ansatte ute i streik har fungerende rådmann Elin Rognes Solbu beregnet at den daglige innsparingen i lønn og sosiale utgifter (pensjonspremie og feriepenger) blir på 3.925 millioner kroner hver dag.

Dette er dobbelt så mye som Solbu anslo til adressa.no da streiken var et faktum fredag. Da sa hun at kommunen sparte 2 millioner hver streikedag.

– På fredag svarte jeg journalisten i Adressa.no på et tidspunkt vi overhodet ikke hadde tenkt noe på hva vi sparte. Da var vi opptatt av å organisere for innbyggerne og de ansatte som er igjen, sier Solbu til NRK.

9 millioner per dag fra onsdag

Fra onsdag morgen tas ytterligere 2800 ut i streik i Trondheim kommune. Da går gevinsten opp til 9,282 millioner kroner - hver dag.

I disse beregningene er det lagt til grunn en gjennomsnittlig brutto årslønn for kommuneansatte på 355.000 kroner. Det er ikke tatt hensyn til at noen av de streikende egentlig arbeider deltid.

– Derfor er de estimerte beløpene antagelig litt i største laget, tror fungerende rådmann Elin Rognes Solbu.

30 millioner spart til helga

Dermed kan kommunen spare i alt 30 millioner om ikke streiken er over inne førstkommende helg.

Kommunen kan velge å bruke disse pengene på flere måter.

- Det er ikke bestemt hvordan vi skal disponere eventuelle innsparte midler på grunn av streiken, sier Elin Rognes Solbu.

Det er politikerne som til syvende og sist skal bestemme hvordan de innsparte pengene skal brukes.

Til tross for at kommunen sparer penger på stengte barnehager og SFOer, så må foreldrene betale regninga når den kommer i posten. Men kommunen vil refundere alle for de dagene barna ikke får bruke tilbudene.

Kommune-Norge: 82 mill per dag

Med 1.914 kroner i antatte gjennomsnittlige lønnsutgifter per kommune-ansatt per dag, så sparer kommune-Norge en anselig sum penger på streiken.

17.000 er nå i streik. Det blir 32,5 millioner kroner spart for de kommunene som er rammet av streiken.

Fra onsdag trappes streiken opp til 43.000 kommuneansatte. Da sparer kommunene lønnsmidler for 82,3 millioner kroner hver dag.

Rådhuset i Trondheim

Når offentlige ansatte streiker, sparer arbeidsgiveren penger. Dette i motsetning til når privatansatte streiker.

Foto: Tor Beisvåg