Store forsinkelser E6 nordover
Foto: Stein Lorentzen / NRK

Trafikk i Trøndelag

Oppsummert

Har du bilder eller tips? Kontakt oss på 03030 eller trondelag@nrk.no

  • Ønsker billigere E6-utbygging

    Samferdselsdepartementet ber om at kostnadene kuttes på ny E6 mellom Levanger og Steinkjer. I dag legger Statens vegvesen fram et forslag til en ny og billigere E6-trase som vil ta vesentlig mer dyrka mark, spesielt i Skogn.

  • Midlertidig vegåpning

    E14 Sona-Flornes på strekningen Stjørdal-Storlien er åpnet igjen for kvelda og natta. Vegvesenet vil fortsette oppryddingsarbeidet i løpet av morgendagen, men frem til da er det åpent i begge kjøreretninger.