Store forsinkelser E6 nordover
Foto: Stein Lorentzen / NRK

Trafikk i Trøndelag

Oppsummert

Har du bilder eller tips? Kontakt oss på 03030 eller trondelag@nrk.no

  • Oljesøl på Omkjøringsvegen

    E6 Omkjøringsveien: Det er stedvis oljesøl i veibanen fra rundkjøringa på Rotvoll til Moholt i sørgående retning mot Sluppen. Bilister bes være obs!

  • Storkontroll varebiler

    En storkontroll retta mot varebiler førte til at 77 av rundt 350 kontrollerte kjøretøy fikk bruksforbud og 200 fikk skriftlig mangelrapport, det melder Statens vegvesen i ei pressemelding. Kontrollen foregikk i Trondheimsområdet i går.