Store forsinkelser E6 nordover
Foto: Stein Lorentzen / NRK

Trafikk i Trøndelag

Oppsummert

Har du bilder eller tips? Kontakt oss på 03030 eller trondelag@nrk.no

  • Væretunnelen stengt

    Væretunnelen er fortsatt stengt, etter at en bil mistet et dekk på E6, nord for tunnelen. Bergingsbil er nå på plass, og Vegtrafikksentralen antar at tunnelen vil åpne i løpet av kort tid

    Det skal være store køer på E6, og mot Elvdalen.