Hopp til innhold

Europas største vindkraftprosjekt forsøkes stanset: – De kjenner på presset

Blir det stans i arbeidet i Europas største vindkraftprosjekt? Det skal Olje- og energidepartementet svare på i dag.

Maja Jåma sammen med investorene og et reinsdyr

En Sveitsisk organisasjon «Society for Threatened Peoples Internasjonal» inviterte den unge sørsamen som gjest til Bern, Sveits. Der de blant annet arrangerte en protest mot vindmølleparken.

Foto: Privat

Mens brevet fra FNs rasediskrimineringskomite ble sendt, satt unge Maja Kristine Jåma i Sveits, med kofta på. På andre siden av bordet sitter investorene til Europas største vindpark.

Det er disse menneskene som har investert pengene som er med på å gjøre slutt på reindrifta og den sørsamiske kulturen i det området, ifølge samene i området.

Maja Kristine Jåma

Maja Kristene Jåma.

Foto: Hilde Grande / NRK

– Jeg vet ikke helt hva som kom ut av møtet i Sveits, det skjer mye der og det skjer mye i Norge, sier en forsiktig Jåma til NRK.

– De kjenner på presset

På Fosenhalvøya i Trøndelag er konstruksjonen av Europas største vindkraft i gang. Disse vindmøllene har reinbeitedistrikt Fovsen-Njaarke prøvd å stoppe siden det ble kjent i 2016

De mener kraftanlegget vil ødelegge deres mulighet til å utøve reindrift, og dermed også sin kultur. De sørsamiske reindriftssamene tok saken inn for det norske rettssystemet, men tapte i fjor sommer.

Nå aner de nytt håp.

Sitter du med det inntrykket at de kan trekke seg fra prosjektet?

Det er litt vanskelig å si. De har investert mye penger i det, så de så ikke for seg å trekke seg. Men jeg tror de kjenner veldig på presset, at de risikerer sitt omdømme og rykte.

Det sier Jåma som er sikker på at hun har fått åpnet øynene til hva de faktisk har investert pengene sine på.

Maja Jåma sammen med investorene og et reinsdyr

En Sveitsisk organisasjon «Society for Threatened Peoples Internasjonal» inviterte den unge sørsamen som gjest til Bern, Sveits. Der de blant annet arrangerte en protest.

Foto: Privat

Forrige uke sendte FNs rasediskrimineringskomité et brev til Olje- og energi departementet der de ba om stans på anleggsarbeidet mens saken ble behandlet hos FN.

Les også: FN støtter reindriftssamene- kan stoppe Norges største vindpark

Regjeringen har ikke stoppet utbyggingen

Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt brevet fra FN. Det ligger nå på bordet til Regjeringsadvokaten.

– Anmodningen fra FNs rasediskrimineringskomite har kommet uten at staten har fått mulighet til å presentere sitt syn på saken, sier regjeringsadvokat Henrik Vaaler til NRK.

Henrik Vaaler

Regjerings advokat Henrik Vaaler.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Han viser til at FNs oppfordring ikke er rettslig bindende. Som vil si at Norge ikke er bundet til å følge den.

– Staten vil likevel vurdere hvordan man skal stille seg til anmodningen, sier Vaaler.

To stortingsrepresentanter, Lars Haltbrekken fra SV og Une Bastholm fra MDG har spurt olje- og energiministeren om han vil gjøre som FN ber om. Regjeringsadvokaten sier at OED vil gi sitt svar på fredag.

Vindpark Storheia i Åfjord

STORT: Det er dette området som Maja Jåma og en rekke andre kjemper for å beholde. Etter planen skal vindmølle parken være ferdig i 2020.

Regjeringsadvokaten viser til at utbyggingen på Storheia har blitt grundig vurdert av både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og OED.

– Når man ga konsesjonen konkluderte Olje- og energidepartementet med at fordelene i form av ny fornybar produksjon veide tyngre enn ulempene vindkraftverket medfører. De ulempene Sørgruppen påføres som følge av utbyggingen skal erstattes, sier Vaaler.

Hverken konsekvensutredningen eller Inn-Trøndelag tingrett fant at vindparken vil true eksistensgrunnlaget til reinbeitedistriktet.

Norge har fått frist til å svare FN-komitéen innen 11. februar 2019.

Korte nyheter

 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái gaskkal Skáiddi ja Hámmerfeastta.

  Dát geavvá vaikko ráđđehus ii leat vel meannudan Equinora ohcamuš elektrifiseret Muolkkut gássarusttet (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dakkár bargguid ovdal go lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazodoalli Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea jođiheaddji 22 Fiettar orohagas ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjá gaskkal Álttá ja Skáiddi dihte.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii eanetlohku Guovddášbellodaga riikkačoahkkimis ahte biehttalit fápmolinnjá hukset.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet fápmu fylkkas. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá olis ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša go finai Finnmárkkus.

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK
 • Lea ohcan duopmárin Alimusriektái

  Odne almmuhii Rett24 listtu sis geat leat ohcan duopmárin Alimusriektái.

  Doppe leat guokte rabas duopmárvirggi ja virggiide leat 15 ohcci.

  Susann Funderud Skogvang (47) lea okta sis guhte lea ohcan duopmárvirggi. Dál son bargá duopmárin Hålogalándda lágamánnerievttis.

  Son lea earret eará čállán girjji sámerivttiid birra ja lea čiekŋudan olmmošvuoigatvuođaide, earenoamážit sáme- ja eamiálbmotrivttiide.

  Les på norsk.

  Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.
  Foto: Marius Fiskum
 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen