Europas største vindkraftprosjekt forsøkes stanset: – De kjenner på presset

Blir det stans i arbeidet i Europas største vindkraftprosjekt? Det skal Olje- og energidepartementet svare på i dag.

Maja Jåma sammen med investorene og et reinsdyr

En Sveitsisk organisasjon «Society for Threatened Peoples Internasjonal» inviterte den unge sørsamen som gjest til Bern, Sveits. Der de blant annet arrangerte en protest mot vindmølleparken.

Foto: Privat

Mens brevet fra FNs rasediskrimineringskomite ble sendt, satt unge Maja Kristine Jåma i Sveits, med kofta på. På andre siden av bordet sitter investorene til Europas største vindpark.

Det er disse menneskene som har investert pengene som er med på å gjøre slutt på reindrifta og den sørsamiske kulturen i det området, ifølge samene i området.

Maja Kristine Jåma

Maja Kristene Jåma.

Foto: Hilde Grande / NRK

– Jeg vet ikke helt hva som kom ut av møtet i Sveits, det skjer mye der og det skjer mye i Norge, sier en forsiktig Jåma til NRK.

– De kjenner på presset

På Fosenhalvøya i Trøndelag er konstruksjonen av Europas største vindkraft i gang. Disse vindmøllene har reinbeitedistrikt Fovsen-Njaarke prøvd å stoppe siden det ble kjent i 2016

De mener kraftanlegget vil ødelegge deres mulighet til å utøve reindrift, og dermed også sin kultur. De sørsamiske reindriftssamene tok saken inn for det norske rettssystemet, men tapte i fjor sommer.

Nå aner de nytt håp.

Sitter du med det inntrykket at de kan trekke seg fra prosjektet?

Det er litt vanskelig å si. De har investert mye penger i det, så de så ikke for seg å trekke seg. Men jeg tror de kjenner veldig på presset, at de risikerer sitt omdømme og rykte.

Det sier Jåma som er sikker på at hun har fått åpnet øynene til hva de faktisk har investert pengene sine på.

Maja Jåma sammen med investorene og et reinsdyr

En Sveitsisk organisasjon «Society for Threatened Peoples Internasjonal» inviterte den unge sørsamen som gjest til Bern, Sveits. Der de blant annet arrangerte en protest.

Foto: Privat

Forrige uke sendte FNs rasediskrimineringskomité et brev til Olje- og energi departementet der de ba om stans på anleggsarbeidet mens saken ble behandlet hos FN.

Les også: FN støtter reindriftssamene- kan stoppe Norges største vindpark

Regjeringen har ikke stoppet utbyggingen

Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt brevet fra FN. Det ligger nå på bordet til Regjeringsadvokaten.

– Anmodningen fra FNs rasediskrimineringskomite har kommet uten at staten har fått mulighet til å presentere sitt syn på saken, sier regjeringsadvokat Henrik Vaaler til NRK.

Henrik Vaaler

Regjerings advokat Henrik Vaaler.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Han viser til at FNs oppfordring ikke er rettslig bindende. Som vil si at Norge ikke er bundet til å følge den.

– Staten vil likevel vurdere hvordan man skal stille seg til anmodningen, sier Vaaler.

To stortingsrepresentanter, Lars Haltbrekken fra SV og Une Bastholm fra MDG har spurt olje- og energiministeren om han vil gjøre som FN ber om. Regjeringsadvokaten sier at OED vil gi sitt svar på fredag.

Vindpark Storheia i Åfjord

STORT: Det er dette området som Maja Jåma og en rekke andre kjemper for å beholde. Etter planen skal vindmølle parken være ferdig i 2020.

Regjeringsadvokaten viser til at utbyggingen på Storheia har blitt grundig vurdert av både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og OED.

– Når man ga konsesjonen konkluderte Olje- og energidepartementet med at fordelene i form av ny fornybar produksjon veide tyngre enn ulempene vindkraftverket medfører. De ulempene Sørgruppen påføres som følge av utbyggingen skal erstattes, sier Vaaler.

Hverken konsekvensutredningen eller Inn-Trøndelag tingrett fant at vindparken vil true eksistensgrunnlaget til reinbeitedistriktet.

Norge har fått frist til å svare FN-komitéen innen 11. februar 2019.