Hopp til innhold

Statens vegvesen hadde ikke boret i grunnen – nå skal veiarbeidet og skredet granskes

Onsdag starter ekspertgruppa sin gransking av skredet ved nye E39 i Heim. Parallelt går politiet over til å etterforske sikkerhetsvurderingene gjort av Statens vegvesen.

Brannvesenet setter opp politisperringer utenfor huset som ble tatt av skred i Hennset i Valsøyfjord i Heim kommune.

UNDER LUPEN: Onsdag starter ekspertgruppa sin gransking av skredet som tok et hus og ett liv fredag i Hennset i Heim kommune.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi hadde ikke boret akkurat i skredområdet, nei, for vi kan ikke bore for hver kvadratmeter. Det er jo en tolkning også i dette bildet, at vi tolker grunnforholdene, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

– Dette er jo noe av det som må evalueres etter skredet.

Det var på fredag et bolighus ble tatt av et skred i bygda Hennset i Heim kommune.

Den 85 år gamle kvinnen som bodde i huset omkom. Seks personer ble sendt til sykehus, blant annet en toåring som ble reddet ut av huset etter skredet.

Noen meter ovenfor huset foregår det arbeid med byggingen av ny E39, og i denne forbindelsen ble det jobbet med en anleggsvei da skredet gikk. Allerede lørdag bekreftet Statens vegvesen at anleggsarbeidet kunne ha vært utløsende.

Hvordan arbeidet med veibyggingen har foregått og hvilke sikkerhetsvurderinger som er gjort i både planlegging og gjennomføring, vil nå bli gjenstand for gransking fra flere hold.

Bilde av skred som gikk i Hennset i Valsøyfjord og Heim kommune – tatt fra anleggsveien som ligger over skredet.

Noen titalls meter ovenfor huset som ble tatt av skredet, var det bygget en anleggsvei i forbindelse med veibyggingen. Det er denne veien en ser i forgrunnen – i midten av bildet ser en restene av huset.

Foto: Morten Andersen / NRK

Onsdag starter den eksterne ekspertgruppa sitt arbeid på stedet. I tillegg har politiet avsluttet avhør av involverte i saken. De retter nå fokuset mot Statens vegvesen.

– Politiet skal nå konsentrere seg om å skaffe dokumentasjon fra byggherren Statens vegvesen, blant annet risikoanalyser og andre undersøkelser som er gjort i forkant av og underveis i veiutbyggingen, sier seksjonsleder Randi Fagerholt ved Orkland politistasjon.

Les også: Ordføreren: – Hun prøvde å verne barnet mot raset

Omkomne Bjørg Hendset (85) i Valsøyfjord-skredet
Omkomne Bjørg Hendset (85) i Valsøyfjord-skredet

Mener prosjekteringen var god

I planarbeidet og risikoanalysene som er gjort på forhånd, kommer det ikke fram noen uttalt fare for skred i området. NVE har heller ikke avmerket faresoner i sine kart der skredet gikk.

I de geotekniske rapportene fra 2014 og 2020, anbefales det imidlertid for dette området at man utfører ytterligere boringer eller prøvegravinger for å få bedre vurderinger av stabiliteten i grunnen.

En person fra ulykkesgruppen til Statens vegvesen og en fra politiets krimtekniske avdeling står på en vei og snakker sammen. Ved siden av dem står et apparat som skal 3d-scanne området. Mannen fra Vegvesenet er iført en oransje jakke med skriften ulykkesgruppe på ryggen. Krimtekniker i gul vest merket politi.

Allerede lørdag var både geoteknikere og kriminalteknikere på plass for å gjøre undersøkelser i skredområdet.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Prosjektleder Innerdal i Statens vegvesen forteller det er normalt å gjøre slike ekstra grunnundersøkelser i byggeplanfasen. Han sier dette var planlagt i nærmeste framtid for området.

– Dere var altså for sent ute?

– Ja, det er jo det ekspertgruppa skal undersøke nå.

– Men er planleggingen god nok når man gjør geotekniske undersøkelser underveis?

– Vi mener at prosjekteringen av veien har vært god nok, men vi må jo vente på konklusjonen som ekspertgruppa kommer til – om noe kunne vært gjort annerledes. Det må vi ta til etterretning da.

Les også: Sønn til avdøde i avhør: – Voldsomt traumatisk

Valsøyfjord skred
Valsøyfjord skred

Familien nevnte endringer i bekken

Innerdal sier Statens vegvesen vil evaluere grundig rutiner og valg som er gjort i forbindelse med veiarbeidet. De vil også se på hvordan de forholder seg til endringer i vannforhold i framtiden.

Ifølge politiet har nemlig den skredrammede familien nevnt i avhør at de før skredet observerte endret vannføring i en bekk som lå like ved huset.

I tillegg har flere naboer til veibyggingen opplevd mye overvann som følge av anleggsarbeidet.

Geologer har sagt til VG at vann på avveie kan være en mulig forklaring på fredagens skred.

En geolog har også uttalt til NRK at hyppige nedbørsperioder fører til økt fare for skred, og at dette er noe man må ta hensyn til i utgravninger.

Les også: Geolog om Valsøyfjord-skredet: – Menneskene i huset skulle ikke vært der

Slik ser det ut etter skredet i Valsøyfjord i Heim i Trøndelag.
Slik ser det ut etter skredet i Valsøyfjord i Heim i Trøndelag.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Helge Innerdal, sier at de ikke var kjent med endringene i bekken før denne uken.

– Men nå spekulerer også vi i om det kan være noen sammenheng der, sier han.

– Vi må helt klart tydeligere registrere slike forhold i framtiden og ha mer fokus på det. Det skal vi egentlig ha uansett.

Prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Helge Innerdal, mener det er viktig å hente så mye lærdom som mulig fra denne hendelsen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Arbeidet med byggingen av ny E39 startet opp igjen allerede mandag. Innerdal understreker at de framover har høynet den geotekniske kompetansen og vil ha med seg geoteknikere nesten daglig, for å unngå lignende situasjoner.

Prosjektlederen tror at denne hendelsen kan ha konsekvenser for hvordan man planlegger og prosjekterer i framtiden.

– Jeg ser ikke bort fra at man kanskje må endre litt i det som står i konkurransegrunnlag og kontrakter. Det er jo læring vi må få av dette, for det skal ikke skje igjen.

Les også: Stig hører barnegråt i det skredrammede huset – så blir det helt stille

Stig Løfald
Stig Løfald