Hopp til innhold

Ønska full frifinnelse i Silje-saken – det får de ikke

Men Riksadvokaten kommer med en sterk beklagelse til de tre guttene som fikk skylda for dødsfallet til den fem år gamle jenta i Trondheim i 1994.

6-åringen som politiet i 1994 mente var delaktig i drapet på Silje i bakken såtr med ryggen til fotografen. I dag er han

SKUFFA: 6-åringen føler det fortsatt vil henge en mistanke over han etter at Riksadvokaten ikke ville henlegge saken mot han som «intet straffbart forhold anses bevist»

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Dette er en meget alvorlig svikt av Riksadvokaten. La meg være tydelig på det. Dette er for feigt, tordner advokat Sigurd Klomsæt.

Han er forsvareren til en av de tre guttene som i oktober 1994 fikk skylda for at fem år gamle Silje Marie Redergård døde i en akebakke på Tiller i Trondheim.

Sigurd Klomsæt

Advokat Sigurd Klomsæt er forsvareren til 6-åringen som var blant de tre guttene som fikk skylda for dødsfallet til Silje Marie Redergård

Foto: OLE JØRGEN KOLSTADBRÅTEN / NRK

Klomsæt reagerer på at Riksadvokaten opprettholder avgjørelsen til statsadvokaten i Trøndelag, som 17. februar henla saken mot de tre guttene på bakgrunn av at de mistenkte var under kriminell lavalder.

Det betyr at politiet ikke greier å bevise hvem som utøvde vold mot jenta og at guttene derfor må anses som uskyldige.

De tre guttene ønska seg en enda tydeligere frifinnelse.

Derfor klaget de inn kjennelsen til Riksadvokaten med krav om at saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist»

Riksadvokaten er likevel landa på den samme henleggelsesgrunnen som statsadvokaten

– Jeg er både overraska og forbanna. Jeg mener dette er under nivået en Riksadvokat skal håndtere en sak som dette på, sier Klomsæt.

Det var etter at Brennpunkt sendte serien «Drapet i Akebakken», der uavhengige spesialister kritiserte politiets arbeid, at statsadvokaten beordret ny etterforskning av saken i desember 2021.

NRK forklarer

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Drapet i akebakken

15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård funnet delvis avkledd, mishandlet og død i den våte nysnøen i en akebakke i drabantbyen Tiller.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Dagen etter fortalte politimesteren i Trondheim at Silje ble mishandlet og etterlatt døende av tre lekekamerater på fire, fem og seks år. Tidligere på dagen skulle de i avhør ha fortalt om hvordan de selv eller vennene hadde brukt grov vold mot Silje.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

I dokumentarserien «Drapet i akebakken» har NRK Brennpunkt gått gjennom politidokumentene sammen med en rekke eksperter.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Ekspertene konkluderer med at det ikke finnes tekniske bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, og at de ble utsatt for ulovlige avhør og press.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Ny etterforskning

Etter å ha vurdert saken og det som kom fram i dokumentarserien, ba statsadvokaten politiet starte ny etterforskning.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Renvasket

17. februar 2023 konkluderte statsadvokat Per Morten Schjetne med at de tre guttene, som i dag er i 30-årene, er uskyldige i Siljes død. Ny etterforskning har ikke avdekket hvem som utøvde vold mot Silje.

Barna som fikk skylda for venninnens død

Funnet død i en akebakke

Silje Marie Redergård

Silje Marie Redergård ble funnet død på Tiller i Trondheim i 1994. De etterlatte har aldri fått svar på hva som skjedde med henne.

Foto: Privat / NRK

Det var 15. oktober 1994 fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim.

Der hadde hun blir utsatt for vold før hun frøs i hjel.

Ett døgn etter at Silje ble funnet død pekte politiet på tre gutter, som den gang var 4, 5 og 6 år, som de ansvarlige for dødsfallet.

Guttene var for unge til å dømmes, men saken fikk likevel store konsekvenser for livene til de tre etterpå. Stempelet som drapsmenn har fulgt guttene nesten hele livet.

I ettertid har politiet i Trondheim fått mye kritikk for måten saken ble etterforska på. Eksperter har blant annet vært kritiske til måten avhørene av guttene skjedde på.

Kritikken av etterforskninga vokser seg til slutt så stor at politiet i Trøndelag bestemt seg for å etterforske saken på nytt. Flere nye avhør blir gjort og bevisene som fortsatt er tatt vare på blir undersøkt på nytt.

17. februar 2023 kunne de tre guttene slippe jubelen løs.

Statsadvokaten konkluderer med at de ikke kan bevise hvem som påførte jenta vold. Saken mot de tre guttene ble henlagt på bakgrunn av at de mistenkte var under kriminell lavalder.

Les også Guttene i Silje-saken renvasket etter 28 år

To av guttene som fikk skylda for å ha utsatt Silje for vold klemmer etter at statsadvokaten sier de er uskyldige

– Ikke det vi håpet på

Nå har også Riksadvokaten kommet til den samme konklusjonen, og skriver i kjennelsen:

«Riksadvokaten finner det sterkt beklagelig at etterforskingen i 1994 led av så vidt store svakheter at hendelsesforløpet ikke har latt seg nærmere fastslå, med de påkjenningene dette har medført for både de tre mistenkte og Siljes etterlatte»

5-åringen som politiet mente var delaktig i drapet på Silje i akebakken i Trondheim i 1994. Han er nå blitt en voksen mann

Guttene som fikk skylda for dødsfallet er skuffa over avgjørelsen til Riksadvokaten.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Riksadvokaten kommer i hvert fall med en form for beklagelse for det dårlige politiarbeidet i 1994. Men samtidig opplever jeg hans avgjørelse som feig, sier 6-åringen, som i dag er i begynnelsen av 30-årene.

I avgjørelsen fra Riksadvokaten trekkes det fram at politiets arbeid i 1994 var så dårlig at det nå ikke lenger er mulig å slå fast hvem som utsatte Silje for vold.

Det var politiets elendige arbeid som satte meg i denne situasjonen. Hvor sterke bevis skal til for å bevise min uskyld, spør 6-åringen.

Les også I to nye rapporter anklages Kripos for slett arbeid i «Silje-saken»

Den tidligere kriminalteknikeren Per Angel har lang erfaring fra Kripos. I en NRK-dokumentar om Silje-saken oppdaget han systematiske spor på ett av bildene av Siljes rygg i politidokumentene fra 1994. Her viser han posisjonen til sporene på en modell.

Han mener at Riksadvokatens begrunnelse viser at regelverket er for dårlig.

– Jeg føler at jeg sitter igjen med svarteper. Uskyldspresumpsjonen er satt på hodet. Selv om det er slått fast at vi skal anses som uskyldige, henger et slør av usikkerhet over oss, sier han.

6-åringen vil kun føle at han har fått full frifinnelse ved at det blir slått fast at «intet straffbart forhold anses bevist».

– Jeg, og min advokat, skal nå gå noen runder på hva vi skal gjøre. Tiden får vise hva som skjer, men jeg er i utgangspunktet ikke fornøyd slik saken står nå, sier 6-åringen.

5-åringen deler innvendingene 6-åringen har til riksadvokatens avgjørelse.

– Det var ikke det vi håpet på og kjempet for, sier han.

Vil ikke diskutere vedtaket

NRK har vært i kontakt med førstestatsadvokat Thomas Frøberg hos Riksadvokaten for en kommentar til saken.

– Saken har vært undergitt en bred, ny etterforsking, uten at denne ga grunnlag for å endre den opprinnelige begrunnelsen for henleggelsen. Vi anser det ikke hensiktsmessig å gå inn i en nærmere diskusjon om innholdet i vedtaket, skriver han i en e-post.

Politiet i Trøndelag er forelagt kritikken fra Riksadvokaten, men ønsker ikke å kommentere den. Heller ikke Silje Marie Redergård sin mor ønsker å kommentere avgjørelsen.

Les også Oppretter egen utdanning for avhør av mistenkte barn

Den da fem år gamle gutten ble utpekt som en av de ansvarlige for Silje Marie Redergårds død i 1994. Han ble avhørt uten advokat til stede.