Hopp til innhold

Gunilla: – Jeg har lyst til å satse på reindrift, men klimaendringene gjør det vanskeligere

22-åringen fra Snåsa ønsker inderlig å kunne jobbe med reindrift. Men nå er hun redd et mildere klima vil ødelegge for yrket.

Gunilla Påve Wilks

REINDRIFTSLÆRLING: Gunilla Påve Wilks har vokst opp med reindrift på Snåsa. Nå går hun i lære hos familien. Målet er å leve av reindrifta.

Foto: Solvår Flatås / NRK

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Aller helst skulle Gunilla vært ute og samlet og slaktet rein den dagen NRK besøker henne på Snåsa.

Det er vanligvis det som står på programmet i familien Påve Wilks på denne tida av året. Overgangen mellom høst og vinter er sanke- og slaktingstid for reineierne.

I år derimot er reinslaktinga kraftig forsinket.

– Vi har i flere uker prøvd å samle reinen inne i gjerdet, men det har jo regnet i hele oktober, sier Gunilla.

Wilksfamilien har vært reineiere i nordre del av Trøndelag i generasjoner. Målet til Gunilla er å ta over yrket til foreldrene og besteforeldrene, men hun er usikker på om klimaendringene vil ødelegge for fremtidsplanene.

Marie Gunilla Påve Wilks

BEKYMRET: Gunilla (22) håper klimaendringene ikke blir verre enn de allerede er.

Foto: privat

Klimaendringene bekymrer

Det er det kraftige regnværet i Trøndelag i høst som er årsaken til forsinkelsene med slaktinga.

Og stadig oftere stikker været kjepper i hjulene for reindriftsnæringa. Stadig oftere opplever de at været er mer intenst, og at værskiftene skjer kjappere enn tidligere.

– Her i Trøndelag er det sånn at når det har snødd en periode, så kan det plutselig regne en periode, sier Gunilla.

Den varme og milde høsten skaper mangel på frost og snø. Det blir dermed vanskeligere å samle reinen for slakting om høsten og vanskeligere å flytte reinen til vinterbeite.

Statsforvalteren roper varsko

Også Statsforvalteren i Trøndelag roper nå varsku.

– Reineierne har tradisjonelt vært flinke til å tilpasse seg, men ikke når endringene skjer så fort, sier Siv Merethe G. Belbo.

Hun er reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag og ønsker økt fokus på utfordringene til reineierne.

Siv Merethe G Belbo

ROPER VARSKU: Siv Merethe G. Belbo er reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Foto: Solvår Flatås / NRK

– Det blir stadig mer utfordringer og konflikter for reineierne i Trøndelag, sier Belbo.

Lite frost i bakken fører blant annet til at reineierne ikke kan bruke snøskuter i like stor grad som før. Noen reineiere må derfor leie inn helikopter. Noe som er kostbart.

Mange utfordringer for næringa

Også reinens største delikatesse, reinlaven, forsvinner i stor grad fra vinterbeiteområdene mange steder i Trøndelag. Den utkonkurreres av gress, urter og lyng.

Reinlav

Delikatesse: Rein vil gjerne spise reinlav.

Foto: Steinar Bauge

– På sommerbeitet fører høyere tregrense mot fjellet til at gress og urter utkonkurreres av blant annet røsslyng, ifølge reindriftsdirektøren.

I tillegg blir reinen mer stressa av ulik aktivitet i fjellet.

– Vi ser blant annet at slaktevekta på rein har gått ned mange steder i Trøndelag, sier Belbo.

Hun håper på økt forståelse for reindriftas mange utfordringer som følge av klimaendringene.