Hopp til innhold

Etablerer fem hundre nye studieplasser for sykepleiere, mener behovet er svært stort

Fra høsten opprettes det fem hundre nye studieplasser for sykepleiere. De vil bli fordelt over hele landet.

Ola Borten Moe og Ingvild Kjerkol

SETTER INN 500 STUDIEPLASSER: Både forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener det er på høy tid det utdannes flere sykepleiere.

Foto: Morten Andersen / nrk

– Dette er en start. Vi kommer til å se framover at det blir en tyngre vektlegging innenfor de disiplinene vi vet at vi som samfunn har store behov for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe.

I dag slapp Borten Moe, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol nyheten om at regjeringen vil øke antall studieplasser for sykepleiere med 10 prosent.

Det vil si fem hundre nye studieplasser allerede fra høsten av.

– Vi mangler ganske mange sykeleiere både i kommunene og på sykehusene. Og så mangler vi spesialsykepleiere. Her snakker vi flere tusen sykepleiere vi gjerne skulle hatt i tjeneste, sier Kjerkol.

Sykepleier på vei inn på nyfødtintensiven på Rikshospitalet.

STOR MANGEL: Pandemien har økt behovet for sykepleiere, og både sykehus og kommuner har slitt med å få tak i nok folk med kompetanse.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

Vil ta tid å ferdigutdanne

Utdanningsløpet til en sykepleier tar flere år, men regjeringen legger opp til at det blir en fordeling av studieplasser til både førsteårsstudenter, og studenter som allerede er i gang med utdanningen.

– Vi vet at dette er plasser vi trenger. Vi mangler kapasitet innenfor sykepleie, helse og sosialfag. At det et tar en tid å få det til, er ikke et argument for å ikke begynne, men for å begynne, sier Borten Moe.

To hundre av plassene går til førsteårsstudenter, og så vil flere av de andre studieplassene blant annet dreie seg om spesialisering.

I år hadde nesten ni prosent av alle søkerne gjennom Samordna opptak sykepleierutdanning som sitt førstevalg.

Om lag 5100 studenter startet på sykepleierstudiet i høst.

Vi vet det er stort behov for å øke kapasiteten innen de ulike spesialiseringene, sier Borten Moe.

Må følge med nok penger

Foretakstillitsvalg for norsk sykepleierforbund ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø, mener det er avgjørende at det følger nok penger med planene.

Hun peker på praksisplasser som den store flaskehalsen.

– Studieplasser er veldig bra. Men det fordrer at det følger med finansiering. Både universiteter og sykehus må settes i stand til å gi skikkelige praksisplasser. Sykepleierutdanning har nå en lav finansieringskategori, og den må økes, sier Lillebø.

Foretakstillitsvalg for norsk sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital, Gro Lillebø

MÅ HA NOK PRAKSISPLASSER: Foretakstillitsvalg for norsk sykepleierforbund ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø, peker på at det er viktig med nok praksisplasser, skal man greie å utdanne flere sykepleiere.

Foto: Morten Andersen / nrk

Hun viser til at veldig mange med sykepleierutdanning ikke greier å stå i full stilling.

Jobben er for tøff, og mange jobber i reduserte stillinger for å ikke bli syke selv.

– Det fins folk som har utdanningen, men som ikke jobber som sykepleiere. Tjue prosent av dem som har tatt utdanning har sluttet innen ti år. De kan lokkes tilbake. Arbeidsbelastningen må ned. Det må være mulig å gå i hel stilling uten å slite seg ut, sier Lillebø.

Vil gi kompensasjoner

Helse- og omsorgsministeren er klar over problemstillingen.

– Bare her ved St. Olavs er det udekte vakter. Det er bra vi får opp studiekapasiteten. Det er et lengre løp. På kort sikt gjør vi det vi kan for at sykepleiere får fylt opp stillingene sine, men også for å avlaste dem nå når arbeidspresset er veldig høyt og har vært det veldig lenge, sier Kjerkol.

Regjeringen lover at sykehus og kommuner ikke skal rammes av ekstrautgiftene til pandemien.

– Vi vil sikre at sykehusene og kommunene får kompensert alle ekstra utgifter som følge av pandemien, sier Kjerkol.

Vil spre ordet

Ola Borten Moe mener det er viktig at de ulike utdanningsinstitusjonene nå starter å forberede seg på de ekstra studieplassene og endringene som blir til høsten.

– Det viktigste nå er at universitetene og høyskolene får beskjed om det, slik at de kan belage seg på det og begynne å rigge opplegget rundt studiestart. Det skal på plass lærere, undervisningslokaler, praksisplasser osv., sier ministeren.

Både Kjerkol og Borten Moe understreker at dette er et prioritert felt for dem.

– Vi har sittet i to måneder, det er raskt levert. Dette er en start. Det kommer til å bli mer etter hvert, sier Borten Moe.

St.Olavs hospital

FOR FÅ SYKEPLEIERE: St. Olavs hospital er ett av mange sykehus som sliter med å få nok sykepleiere til å gå inn i alle vaktene.

Foto: Kommunal-og moderniseringsdepartementet / NRK

– Det er altfor mange som ikke makter å stå i hel stilling. Slik har det vært over veldig lang tid. Dessverre må det en pandemi til for å se realitetene, sier Lillebø.

Høyre ønsker strakstiltak

Jeg tenker det er bra at en styrker utdanningskapasiteten i helsetjenesten. Det var noe Høyre også i regjering gjorde blant annet med flere sykepleierstillinger og flere intensivsykepleiere, sier stortingsrepresentant for Høyre, Erlend Svardal Bøe.

Han understreker at han forventer regjeringa også kommer med flere tiltak som vil avhjelpe situasjonen som helsetjenesten står i akkurat nå, der mange er slitne.

– Vi vet at vi mangler syv tusen sykepleiere i Norge i dag, sier Svardal Bøe.

Erlend Svardal Bøe (H)

VIL HA STRAKSTILTAK: Stortingsrepresentant for Høyre, Erlend Svardal Bøe, ønsker strakstiltak fra regjeringen.

Foto: Eirik Hind Sveen

Han viser til at Høyre allerede har gjort et stort løft for etter- og videreutdanningsmulighetene for sykepleiere.

– Altfor lite, mener Frp

Frp syns regjeringen er for passiv til å sette inn tiltak.

Det er altfor lite. Det er bra det kommer fem hundre nye plasser. Men det er rart det kommer rett etter at budsjettet er ferdig vedtatt i stortinget fra regjeringas side. Frp foreslo 2500 nye studieplasser for sykepleiere. Det stemte regjeringa ned for bare to dager siden, sier stortingsrepresentant for Frp, Bård Hoksrud.

Han sier at Frp allikevel er glad for alt som kommer.

Jeg tror alle ser at vi sliter veldig mye innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Om femten år kan vi risikere å mangle 28 000 sykepleiere. Da må vi foreslå mye mer enn å opprette fem hundre nye plasser, sier Hoksrud.