Hopp til innhold

Sykepleier jobbet 298 timer overtid på to måneder – tjente 324.500 kroner

Hun er ikke den eneste med ville overtidslister ved Finnmarkssykehuset. 390 sykepleiere har til sammen jobbet 9579 overtidstimer her i løpet av september og oktober. Sykepleiermangel og pandemi har skylden, ifølge sykehuset.

Kristina «Kicki» Eriksson Nytun, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Finnmarkssykehuset

Kristina Eriksson Nytun sier det ikke er noen tvil om at 10.000 overtidstimer på to måneder er altfor mye, men at pasientsikkerheten kommer først.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

Man kan ikke be pasientene komme tilbake neste dag. Man må ta vare på dem der og da. Og da er det slik at sykepleiere som regel kanskje er litt for lojale med både hverandre og pasientene. Man stiller opp, man går ikke, sier Kristina Eriksson Nytun.

Hun er foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Finnmarkssykehuset, og sier grunnen til alle overtidstimene har en enkel forklaring: for få sykepleiere.

Det er en sykepleiermangel, og særlig på spesialsykepleiere. Dette gjelder både Hammerfest og Kirkenes intensive, sier Eriksson Nytun.

Det er sykepleiere til intensivavdelingene de særlig sliter med å få tak i nok av.

De finnes ikke, og vokser dessverre ikke på trær.

Det var Sykepleien.no som omtalte saken først.

Kristina «Kicki» Eriksson Nytun, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Finnmarkssykehuset

Kristina Eriksson Nytun frykter antall overtidstimer ikke vil blir bedre i fremtiden heller ettersom det er mangel på sykepleiere.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

298 timer overtid = 324.500 kroner

Til sammen jobbet sykepleiere ved Finnmarkssykehuset 4828 timer overtid i september og 4751 i oktober, noe som tilsvarer 9579 overtidstimer, ifølge fagbladet Sykepleien.

I denne perioden har sykepleierne det gjelder jobbet doble vakter.

Overtidsbruken har berørt alle avdelinger ved Finnmarkssykehuset.

Én av sykepleierne jobbet hele 298 timer overtid disse to månedene og har dermed fått 324.500 kroner i bruttolønn.

Ifølge Eriksson Nytun er forklaringen at vedkommende jobber turnus innen akuttmedisinsk kommunikasjon, noe som gir flere fridager i uken. Disse har sykepleieren brukt til å jobbe istedenfor.

Hadde det vært på intensiv, hadde man ikke kunnet jobbe på den måten. Særlig ikke om man jobber med koronapasienter, ettersom man ikke kan være i fullt smitteutstyr og jobbe så mange timer av gangen, sier hun.

– Oppmerksomheten blir svekket

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er mange sykepleiere som av hensyn til pasientene er nødt til å jobbe overtid – men ikke på dette nivået.

– Doble vakter over åtte uker er langt utenfor det som regnes som lovlig innenfor arbeidsmiljøloven, sier hun.

Larsen forteller at det er arbeidsgivers ansvar at sykepleieren får utført jobben på en forsvarlig måte, og at de har hvilt nok til å være oppmerksomme i møte med pasienter i jobben.

– Det er klart at også som sykepleiere, selv om man har lyst og mulighet til å jobbe, så blir man sliten av å jobbe mye og oppmerksomheten blir svekket, sier hun.

Grunnen til at det er satt avgrensninger for hvor lenge en sykepleier kan jobbe er for å ivareta både pasientens og sykepleierens sikkerhet.

– Hvis du tenker på alle de alvorlige diagnosene, det medisinsk tekniske utstyret og denne kompleksiteten som ligger til enhver sykepleier og om sykepleieren jobber på intensiv eller akutt, så sier det av seg selv at det er helt nødvendig med hviletid, sier hun.

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen sier dem som jobber veldig mye ofte blir syke i etterkant, noe som forsterker behovet for overtid og ekstravakter.

Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Pandemien påvirker bemanningen

Koronapandemien har også stor skyld i at antall overtidstimer i løpet av to måneder nesten er femsifret, ifølge HR-sjef ved Finnmarkssykehuset Kenneth Grav.

Ganske mange av våre ansatte har holdt seg hjemme og avventet testsvar. Det har gjort at vi har vært tynt bemannet i perioder og økt presset på dem som har vært igjen, sier han.

Grav forteller at det gjøres fortløpende vurderinger på om dette er forsvarlig samtidig som de iverksetter tiltak.

Kenneth Grav, HR-sjef i Finnmarkssykehuset

Kenneth Grav sier tilgangen på intensivsykepleiere er mager, og at de ikke får søkere på stillingene de lyser ut.

Foto: Allan Klo / NRK

Det er enkle tiltak som at de får mat på jobb.

Grav sier videre at lederne følger tett opp og passer på at ansatte får hvile i perioder.

Slik at vi tar vare på pasientsikkerheten selv om vi er i en krevende situasjon, sier han.

HR-sjefen sier at det er vanskelig å få tak i vikarer for tiden, og at all overtiden ikke er økonomisk bærekraftig. Derfor har han en oppfordring til resten av befolkningen:

Alle har et samfunnsansvar med å holde avstand og følge smittevernreglene som sørger for at vårt helsepersonell får minst mulig belastning i en tid som krever mye av dem, sier Grav.