Hopp til innhold

Hovedverneombud: – Sykepleiere rekker verken å spise eller å gå på do

Det er mangel på vikarer. Sykepleiere går doble vakter, får ikke pause og er bekymret for pasientene. Dårlige arbeidsvilkår går på helsa løs, ifølge en ny undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleier på vei inn på nyfødtintensiven på Rikshospitalet.

TRAVEL HVERDAG: En sykepleier går inn på Nyfødtintensiven på Rikshospitalet i Oslo.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

Det er hektisk på norske sykehus. Nå blir rommene fylt opp med koronapasienter og RS-syke barn.

– Det er veldig mange doble skift hele tida, seier Eva Ose Velle.

Hun er hovedverneombud for hele barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssjukehus.

Men Velle er aller mest bekymret for situasjonen på nyfødtintensiven ved Rikshospitalet.

– Dette forverret seg betydelig under pandemien, fordi vi da ikke fikk tak i vikarer, sier Velle.

Hovedverneombudet forteller at det fortsatt er en utfordring å få tak i kompetente vikarer fra andre nordiske land, slik man pleide å gjøre før pandemien.

Hun opplyser at det i forrige uke ble gått 46 doble vakter på Nyfødtintensiven, og at i neste uke står foreløpig 53 vakter ubesatt.

Velle mener dette fører til en stresset og vanskelig arbeidssituasjon, hvor sykepleierne blir redde for om de klarer å gi pasientene alt de trenger.

– Du er jo en overvåker av liv og død. Det er veldig syke barn som er her, sier Velle.

Hovedverneombudet sier de ansatte melder om en rekke avvik når det gjelder arbeidsmiljøet.

– De får ikke spist matpakken sin. De får ikke avløsning. De får ikke gått på do. De skriver at de ble beordret til å gå overtid, eller at de følte seg tvunget til å gå overtid for at det ikke skulle gå ut over andre kolleger, sier Velle.

Eva Ose Velle, hovedverneombud i barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus

Eva Ose Velle, hovedverneombud i barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus

Foto: Tonje Grimstad / NRK

– Kjempeinnsats

Avdelingsleder ved nyfødtintensiven, Arild Rønnestad, legger ikke skjul på at pandemien har ført til enda større utfordringer enn før for sykepleierne.

– De har alle gjort en kjempeinnsats under svært vanskelige forhold og vi vet at mange nå er slitne, sier han.

Susanne Flølo er direktør for arbeidsmiljø og ansatte (HR-direktør) ved Oslo universitetssykehus.

Hun bekrefter at noen grupper av sykepleiere har opplevd stor arbeidsbelastning gjennom pandemien.

Flølo peker på utfordringer med bemanning siden særlig sykepleiere fra Danmark og Sverige ikke kommer til Norge i samme omfang som før.

– Lederne gjør sitt beste for å fordele arbeidsbelastning og oppgaver så jevnt som mulig, mener HR-direktøren.

Går på helsa løs

Denne høsten har Sintef gjennomført en ny stor undersøkelse for Norsk Sykepleierforbund om hvordan sykepleierne har hatt det gjennom pandemien.

Over 11.000 sykepleiere har svart i to omganger. Den første undersøkelsen var i september 2020 og den siste var i september 2021.

To sykepleiere kledd i smittevernutstyr går for å ta i mot en pasient med covid-symptomer på akuttmottaket på Ahus på Lørenskog i Viken.

To sykepleiere kledd i smittevernutstyr går for å ta imot en pasient med covid-symptomer på akuttmottaket på Ahus i Lørenskog i Viken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Konklusjonen er at svakt HMS-arbeid, og dermed dårligere arbeidsforhold, gir høyere sannsynlighet for sykefravær.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen mener at ledelsen må sørge for en bedre arbeidshverdag.

– Tid nok til pause, god nok bemanning, at man sørger for at du kan gå på do og spise i arbeidstida. Får man gjort noe med dette, kan det få en betydning for at sykepleierne ikke slutter, sier Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund

Foto: Ismail Burak Akkan / Ismail Burak Akkan/NRK

Hovedverneombud Eva Ose Velle er bekymret for at overarbeidede sykepleiere som jobber til alle tider av døgnet, heller ikke får tatt seg inn igjen mellom vaktene.

– Det blir en ekstra belastning at man har kort hviletid mellom vakter. At man går av om kvelden, skal tidlig på neste morgen, og så bli man bedt om å gå en dobbeltvakt igjen, sier Velle.

I rapporten står det at høy arbeidsbelastning og mangel på hvile påvirker sykefraværet: «det handlet om utslitthet, utbrenthet, stress og for stor arbeidsbelastning over tid.»

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

Pasient løftes av leger og sykepleier på intensivavdelingen Haukeland universitetssykehus under den første bølgen av pandemien i mars 2020.

Foto: Katrine Sunde / Haukeland universitetssjukehus

Mange ledere har vurdert å slutte

Selv om de er frustrerte, er det bare 6,2 prosent av sykepleierne som sier at de vurderer å slutte i jobben. Det er en nedgang fra året før hvor 7,4 prosent sa det var aktuelt å slutte.

Blant lederne deres er tallet derimot mer dramatisk.

60 prosent av sykepleierlederne har vurdert å slutte i jobben det siste året.

Det viser rapporten Lederundersøkelsen som Sykepleierforbundet også har bestilt.

– Vi har lenge visst at belastningen på sykepleierne er stor. Det samme gjelder sykepleierlederne, sier forbundsleder Larsen.

Forstår frustrasjonen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) erkjenner at det er for stort arbeidspress i helsevesenet.

Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap).

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Pandemien har vært spesielt krevende for sykepleiere og annet personell i helse- og omsorgstjenestene. De jobbet fra før i en presset tjeneste, der behovet for flere kollegaer, tid til fagutvikling og kompetansebygging var og er sterkt til stede, sier hun.

Koronasmitten er raskt økende i Norge.

Flere sykehus har den siste tiden meldt fra om at de sliter med økende antall koronapasienter. Torsdag kom regjeringen med en rekke nye koronatiltak med blant annet anbefaling om munnbind der en ikke kan holde avstand.

Denne uka er også den nye virusvarianten omikron oppdaget i Norge.

Pressekonferanse om omikron-varianten påvist i Norge

Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, møtte pressen etter at det ble kjent at omikron-varianten var påvist i Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Særdeles urolig

Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet frykter situasjonen blir verre med den nye varianten av koronaviruset.

– Vi er særdeles urolig, Det ene er et høyt sykefravær blant våre medlemmer. Det andre som vi er aller mest urolige for, det er beredskapen og kapasiteten i helsetjenesten til befolkningen, sier forbundslederen.

Regjeringen sier det kan bli aktuelt å innføre flere koronatiltak hvis situasjonen krever det. I tillegg har regjeringen mer langsiktige mål for å få ned presset i helsetjenesten.

– Et helt tydelig mål for regjeringens helsepolitikk er å utdanne, rekruttere og beholde flere fagfolk, sier Rønning-Arnesen.

Rikshospitalet

Rikshospitalet i Oslo.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

AKTUELT NÅ