Oppdrettsplaner vekker frykt i Namsen

En søknad om å etablere et anlegg for lakseoppdrett ytterst i Namsenfjorden, blir møtt med stor skepsis blant elveeierne i en av landets beste lakseelver, Namsen.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

Bjørøya Fiskeoppdrett ønsker å etablere et helt nytt oppdrettsanlegg ytterst i Namsenfjorden. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Villa

Jan Olav Tømmerås, leiar i elveeigarlaget

Jan Olav Tømmerås ønsker ikke oppdrettsanlegg i Namsenfjorden.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Det er Bjørøya Fiskeoppdrett i Flatanger som trenger nye lokaliteter for oppdrettsanlegg, og som ønsker å etablere seg ytterst i Nord-Namsen.

– Dårlig idé

– Det er en dårlig idé, sier Jan Olav Tømmerås som er leder i Namsenvassdragets elveeierlag.

I 2013 søkte Bjørøya Fiskeoppdrett om å få etablere oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda nord på Otterøya, og fikk nei. Nå søker de på nytt, og daglig leder Per Anton Løfsnes mener de har gode argumenter.

– Vi mener vi har god kontroll på lakselusa, og vi tror dette vil gi nye og attraktive arbeidsplasser på Otterøya, sier Løfsnes til NRK.

Kastes ut av Osen

Da myndighetene bestemte seg for å lage en sone for å holde en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av laks – pankreassykdom – borte fra Nord-Norge, fikk det konsekvenser for Bjørøya Fiskeoppdrett. Nå må de trekke seg ut av Osen kommune, og sikter seg inn på Otterøya i Namsos kommune.

Det liker altså elveeierne i Namsen svært dårlig. De mener havstykket utenfor Namsen burde ha vært helt fritt for oppdrett. For å sikre både villaksen og å gi oppdretterne en skikkelig bred sone.

– Jeg mener det blir feil å søke om å få bygge et nytt anlegg nå. De har jo fått avslag en gang før, og for Namsen som nasjonal lakseelv er dette galt, sier Jan Olav Tømmerås.

Rognkjeks

Per Anton Løfsnes

Per Anton Løfsnes er daglig leder i Bjørøya Fiskeoppdrett i Flatanger.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Bjørøya Fiskeoppdrett er regnet som en pioner innenfor lusebekjempelse og har brukt mye penger på å holde lusa unna. De har blant annet bygd opp anlegg for oppdrett av rognkjeks som skal brukes til bekjempelse av lakselus. Derfor mener de at frykten hos elveeierne er overdrevet.

– Anlegget for oppdrett av rognkjeks er viktig for å avluse laksen på en biologisk måte. Sonestrukturen er også slik at vi har god kontroll på laksen og sykdommer, mener Per Anton Løfsnes.

Turistfiske i 150 år

Men Jan Olav Tømmerås lar seg ikke overbevise av oppdrettsfirmaet i Flatanger.

– De lokker med god økonomi, men jeg mener oppdrettsnæringa er en mer kortsiktig næring enn det vi holder på med. Vi har drevet turistfiske i Namsen i snart 150 år, og er utrygge. Vi frykter lus og vi frykter at oppdrettslaksen skal rømme, sier Tømmerås i Namsenvassdragets elveeierlag.