NRK Meny
Normal

Ønsker seg over 100 nye stillinger

Politimesteren i Trøndelag har bestemt seg hva han ønsker seg i julegave de neste fire årene. Over 100 nye politistillinger til regionen er målet.

politi illustrasjon

I dag jobber det 700 politi i Trøndelag politidistrikt. Moe ønsker seg flere.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Nils Kristian Moe, politimester Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe har satt seg mål om 100 nye politistillinger i løpet av 2021.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Jeg mener vi trenger over 100 for å klare å forberede polititjenestene til et nivå som er godt nok. Vi har behov for enda flere politifolk, sier politimester Nils Kristian Moe til NRK.

NRK har i løpet av de siste ukene fokusert på bemanningssituasjonen i politiet i Trøndelag.

Torsdag kunne NRK fortelle at politiet i Trøndelag har fått nesten 100 nye stillinger siden 2013, men at flesteparten av stillingene har gått til funksjoner innendørs.

Mer politi ute blant folk

Politimester Moe ser for seg å ha på plass over 100 nye stillinger i løpet av en fire år. Det mener han også vil øke beredskapen av politi ute blant folk.

– Vi kunne hatt flere politipatruljer. Vi kunne også hatt bedre etterforskning på vold, overgrep og nettrelatert kriminalitet. Det er mye vi kan bruke disse stillingene til.

Likevel er ønsket fra politimesteren noe beskjedent. Politidirektoratet har nemlig ett ønske om å ha to politimenn per tusen innbygger. Skal det ønsket innfris, trenger Trøndelag 200 nye politistillinger.

Men Moe mener over 100 nye stillinger vil være et mer realistisk ønske.

– Vi tenker at vi får vår andel av stillingene, så vi kan styrke hele politikjeden vår. Jeg håper vi får mellom 25 og 35 nye stillinger hvert år, sier Moe.

Skryt fra Politiets Fellesforbund

Vidar Johnsen

Leder for Politiets Fellesforbund i Trøndelag, Vidar Johnsen, er positiv til forslaget.

Foto: Politiets Fellesforbund

Nyheten om at politimesteren ønsker seg nye politistillinger i Trøndelag blir godt mottatt av Politiets Fellesforbund.

Leder i Trøndelag Vidar Johnsen støtter forslaget.

– Men det forutsetter at det følger penger med. Gjør det ikke det, har vi ikke midler til lønn. Alt avhenger hva vi får over budsjettet, sier Johnsen.

Offensiv justisminister

Per-Willy Amundsen, førstekandidat for Troms FrP

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), sier det vil bli flere politistillinger.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Det er også mye som tyder på at den regjeringen ønsker å innvilge politimesteren i Trøndelag sitt ønske. Forrige uke da NRK snakket med justisministeren, var han klar på at han ønsker å øke politibemanningen i Norge.

– Vi har tilsatt snart 2000 nye årsverk i politiet og det er en utvikling som skal fortsette. Bare første halvår i år har vi økt antall årsverk i politidistriktene med 301 stillinger.

Denne økning pågår, den kommer til å fortsette og den kommer til å bli historiske høy i løpet av dette året, sier justisminister Per-Willy Amundsen.