Hopp til innhold

Rekordmange filleristingssaker er søkt gjenåpna

Aldri før har Gjenopptakelses­kommisjonen hatt flere saker om hodeskader på spedbarn. Samtidig øker bekymringa om lang behandlingstid i kommisjonen.

Gjenopptakelseskommisjonen består av f. v.: Advokat Bendik Falch-Koslung (vara), professor i psykologi Timothy John Brennen (vara), lagdommer Beate Blom (vara), Kamilla Silseth (leder), advokat Trude Marie Wold (nestleder), revisor Rolf Kåre Sæther, tingrettsdommer Frederik Meringen og overlege (spesialist i psykiatri) Tom Gunnar Vik.

DISSE AVGJØR: F.v.: Advokat Bendik Falch-Koslung (vara), professor i psykologi Timothy John Brennen (vara), lagdommer Beate Blom (vara), Kamilla Silseth (leder), advokat Trude Marie Wold (nestleder), revisor Rolf Kåre Sæther, tingrettsdommer Frederik Meringen og overlege (spesialist i psykiatri) Tom Gunnar Vik utgjør Gjenopptakelseskommisjonen.

Foto: Anders Leines / NRK

Seks saker om vold mot babyer ligger akkurat nå og venter på behandling i Gjenopptakelses­kommisjonen.

I alle seks sakene er det snakk om filleristing, eller «Shaken baby Syndrome», der foreldre er dømt for å ha rista barnet sitt så kraftig at det har blitt skada.

Disse foreldrene mener de er uskyldig dømt og ønsker å få prøvd saken sin på nytt.

Leder av kommisjonen, Kamilla Silseth, sier de aldri har hatt så mange slike saker før.

– Før kom det en slik sak i ny og ne, sier Silseth.

Kamilla Silseth ser inn i kamera

Kommisjonens leder, Kamilla Silseth, sier at nye rettsavgjørelser påvirker hva slags saker som blir begjært gjenopptatt.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Økt fokus på filleristing

De siste åra har det oppstått en oppheta debatt rundt diagnosen, og hva som skal til av bevis i slike saker.

Noen mener skadene kan ha andre årsaker enn voldsom risting.

For ett år siden, i desember 2022, ble en mann frifunnet i Borgarting lagmannsrett. Han var tiltalt for å ha fillerista og skada sin tre måneder gamle sønn.

Silseth tror denne saken, og fokuset rundt diagnosen, er mye av grunnen til at så mange ønsker å få behandla saken sin på nytt.

Vi har fått saker som er veldig knytta opp mot medisinske vurderinger, av skadene, sier hun.

Les også Drapsdømt dagmamma får saken sin gjenopptatt

Den tidligere dagmammaen Rita (53), som er dømt for å ha drept tretten måneder gamle Martine i 2006, ønsker å få saken sin prøvd på nytt.

– Store konsekvenser

Advokat Jannicke Keller-Fløystad representerer en far som er dømt for å ha skada sønnen sin. Han er en av de seks som har søkt om gjenopptakelse.

De sendte inn søknaden i desember 2022. Keller-Fløystad forteller at de ble forespeilet at kommisjonen skulle starte å behandle saken i september i år. Nå er behandlingen utsatt, forteller hun.

– Det er en stor belastning for ham at saken er utsatt til neste år, sier Keller-Fløystad

Hun sier ventetida har svært store konsekvenser for faren, som ønsker å få lov til å være mer sammen med gutten sin.

Nå får han se ham til sammen fire timer hvert år.

Advokat Jannicke Keller-Fløystad ser inn i kamera med eit lite smil. Bak ho står det Elden advokatkontor på veggen. Ho har blondt hår og har på seg ei svart jakke.

Advokat Jannicke Keller-Fløystad mener ny forskning og kunnskap er årsaken til at så mange filleristingssaker er begjært gjenopptatt.

Foto: Morten Waagø / NRK

Risikerer tvangssalg

I tillegg risikerer mannen å miste hjemmet sitt.

Årsaken er erstatningssummen på 1,8 millioner kroner, som faren er dømt til å betale til sønnen.

Keller-Fløystad synes det er fortvilende at Gjenopptakelseskommisjonen bruker lang tid, samtidig som Statens innkrevingssentral ikke avventer en avgjørelse.

På den ene siden bruker staten lang tid på å behandle saken om gjenopptakelse, på den andre siden er staten rask med å begjære tvangssalg.

Keller-Fløystad mener dette går utover hennes klients sin rettssikkerhet.

Les også «Jon» meiner han er feilaktig dømt for å ha fillerista sonen sin

Ein mann står og held ein tom bilstol til barn. Bilstolen er grå, og mannen har på seg ei grøn jakke.

Advokaten peker også på frifinnelsen i filleristingssaken fra Borgarting lagmannsrett i 2022. I etterkant av denne dommen ble det sagt at avgjørelsen kan påvirke andre filleristingssaker framover.

Kan bli rekordår

I tillegg til at det er en økning i antall filleristingssaker så er det også en økning av andre saker.

Ifølge kommisjonens årsrapport for 2022 var det en økning på 58 % fra 2019 til 2022.

NRK har fått ferske tall fra kommisjonen som viser antall saker sendt inn per 30. november i år, sammenligna med tidligere år.

Tallene viser at det bare i 2021 var sendt inn flere saker på dette tidspunktet. Det betyr at hvis kommisjonen mottar mange nye saker i desember, vil 2023 kunne bli et rekordår.

Lederen, Kamilla Silseth, er bekymra over hva det gjør med behandlingstida.

Jeg synes absolutt ikke det er greit at vi nå har så lang saksbehandlingstid. Det synes jeg er problematisk, både med hensyn til den domfelte og eventuelle fornærmede.

Silseth sier at sakene også er mer kompliserte og omfattende, og at hver enkelt sak da tar mer tid.

– Det begjæres i mye større grad utredningsskritt som det er ønska at kommisjonen skal gjennomføre, sier Silseth.

Prøver å effektivisere

Har dere gjort noe for å få ned saksbehandlingstida?

– Vi har gjort en del effektiviseringstiltak for å se om vi har mulighet til å behandle sakene raskere.

Lederen kaller dette en mild spesialisering, ved at noen saksbehandlere får ansvar for en viss type saker, slik at de får større kompetanse.

Silseth sier at de nå forsøker å behandle liknende saker samtidig, og at behandlingstida da ligger på rundt ett år.

Hun understreker likevel:

– Hver sak krever individuell behandling.

Les også Nytt medisinsk funn kan snu opp ned på dom for filleristing

En person ser ut av vinduet. Innfelt er et bilde av det som kan være en cyste i hodet til et barn.

Et politisk spørsmål

Keller-Fløystad sier hun har sendt inn en klage på behandlingstida for klienten sin, men at hun ikke har fått noe svar på klagen.

Hun kaller dette et politisk spørsmål og mener at kommisjonen trenger mer penger og flere saksbehandlere.

Det sier noe om ressurssituasjonen når de ikke engang kan svare på klagen, sier Keller-Fløystad.

NRK kontaktet mandag Justisdepartementet med spørsmål om hva justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener om saksbehandlingstiden i kommisjonen. Mehl har ikke svart på spørsmålet.

Hei!

Vi er ei gruppe NRK-journalistar som har rapportert om filleristing og vald mot barn sidan 2018.

Har du tips til oss, eller andre innspel? Ta kontakt. 

Signal:+ 47 928 58 483