Hopp til innhold

Ny medisinsk rapport sår tvil om barnevoldsdommer: – Urovekkende funn

– Jeg er redd for at det er en systematisk feildiagnostisering av disse barna, sier en av forskerne bak en ny rapport om filleristing av barn. Nå er Riksadvokaten varslet.

Knut Wester sitter ved pulten sin på hjemmekontoret. Han ser inn i kameraet. I bakgrunnen ser vi et MR-bilde av en hjerne på pc-skjermen hans.

FRYKTER FORELDRE ER DØMT PÅ FEIL GRUNNLAG: Professor Knut Wester og en gruppe medisinske og juridiske eksperter har publisert sin andre forskningsrapport som sår tvil om filleristingsdommer.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Ut fra medisinske og radiologiske funn, presenterer vi alternative diagnoser som er vel så sannsynlig som filleristing.

Det sier Knut Wester, professor emeritus i nevrokirurgi ved Universitetet i Bergen.

Han er en av fire medisinske og juridiske eksperter bak en forskningsrapport publisert i tidsskriftet Acta Paediatrica. Det er et vitenskapelig medisinsk tidsskrift i pediatri.

Forskerne har gått igjennom 17 dommer i Norge fra 2004–2015 om foreldre som var tiltalt for å ha filleristet barna sine.

De forteller at de har gransket alle journaler og røntgenbilder i sakene. Wester kaller funnene urovekkende:

Konklusjonen er at de medisinske bevisene er langt fra så entydige og solide som de ble fremstilt i retten.

Kan være medfødt

Forskerne peker på at de ulike medisinske tilstandene til barna kan ha vært medfødt. At det ikke trenger å være snakk om påførte hodeskader.

De fant alternative medisinske forklaringer på barnas hodeskader i 16 av de 17 straffesakene de gransket.

De er altså uenige med de medisinske sakkyndige som domstolene har brukt.

Ifølge forskerne kan dermed flere foreldre være feilaktig dømt for å ha mishandlet barna sine.

I straffesaker må skyld være bevist utover enhver rimelig tvil, påpeker Wester:

– Når en professor i nevroradiologi og en professor i nevrokirurgi, som har lang erfaring i å vurdere hodeskader – også hos barn – konkluderer med at dette kan være medfødte tilstander og ikke påførte skader ... Er ikke det rimelig tvil?

Wester understreker noe viktig: Han er ikke i tvil om at mishandling av barn skjer.

Men han er redd for at feilaktige eller usikre konklusjoner har ført til uriktige domfellelser.

– Jeg er redd for at det er en systematisk feildiagnostisering av disse barna.

Utvendig vannhode

I åtte av sakene mener forskerne at barna led av såkalt godartet utvendig vannhode (BEH).

– Dette er det mest interessante funnet, mener vi. Disse åtte barna har kliniske og røntgenologiske funn som er forenlig med BEH. Vi har en aldersfordeling som også passer med når BEH gir symptomer i Norge, sier professoren.

To MR-bilder av hjernen til en baby. Knut Wester og forskerne som har gransket bildene, mener at denne babyen kan ha godartet utvendig vannhode (BEH).

MR-BILDE: Forskerne har gått gjennom bevisene i 17 filleristingsdommer. Her er hjernen til en baby, som forskerne mener kan ha diagnosen BEH.

Wester poengterer at verken politi, påtalemyndighet eller domstoler har selvstendig medisinsk kompetanse. Dermed er de helt avhengige av de sakkyndige i sakene om antatt filleristing.

– Oftest bidrar de sakkyndiges vurderinger til utfallet av straffesaken. Da må disse vurderingene være korrekte.

NRK har tidligere skrevet at det er sterke motsetninger i det medisinske fagmiljøet om diagnosen filleristing. Eller «Shaken baby syndrome» som den også er kjent som.

En av landets mest erfarne rettsmedisinere, Arne Stray Pedersen, avfeier hele den nye rapporten og mener den inneholder uriktigheter. Han har vært involvert i flere av sakene som er omtalt i rapporten.

– Jeg kjenner igjen mange av de sakene som er gjennomgått her, men jeg kjenner ikke igjen hvordan disse er beskrevet. Jeg har sett en masse uriktigheter i gjennomgangen av disse sakene og det som blir lagt frem ikke synes å være korrekt, sier Arne Stray-Pedersen.

– Kan dere ha tatt feil?

– Alle leger kan gjøre feil. Det vesentligste her er at det som presenteres i denne artikkelen ikke er de omstendighetene og det sykdoms- og skadebilde som faktisk forelå.

NRK forklarer

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Personer i det medisinske fagmiljøet er uenige

Hvert år blir mellom 7 og 10 norske barn behandlet for blødninger i hodet etter mistanke om mishandling.

Mange norske eksperter mener at spedbarn med spesielle hjerneskader er filleristet av voksne, men nye granskinger viser at skadene kan være medfødt. 

For å kunne si at et barn er blitt filleristet, har ekspertene særlig sett etter tre hodeskader. Dette kalles triaden.

 

Tre kjennetegn på filleristing

  1. Blødninger under hjernehinnen
  2. Øyebunnsblødninger
  3. Hjerneskade

Men andre eksperter mener disse skadene kan ha andre forklaringer. 

Omdiskutert internasjonalt

I Sverige har så godt som alle rettsmedisinere sluttet å bruke diagnosen.

En rekke saker er blitt gjenopptatt. Flere dommer er blitt opphevet i domstolene.

 

Ny gjennomgang i Norge

Juridiske og medisinske eksperter har gransket 17 dommer hvor foreldre var tiltalt for filleristing.

I åtte av sakene mener de at hjerneskadene kan skyldes en medfødt tilstand, kalt utvendig vannhode. 

Foreldre kan være uriktig dømt

Gjennomgangen av dommene viser at flere foreldre kan være dømt på feil grunnlag. 

Nå er spørsmålet om noen av de dømte foreldrene får sine saker gjenopptatt.

Mener foreldre kan være feilaktig dømt for barnemishandling

– Dette er veldig alvorlig

Den nye medisinske forskningsrapporten underbygger den juridiske forskningsrapporten fra samme ekspertgruppe. Den ble publisert i oktober 2020 i Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Da kom jusekspertene til samme konklusjon: Flere foreldre kan være feilaktig dømt for å ha mishandlet barna sine på det groveste.

– Dette er veldig alvorlig, sa jusprofessor Aslak Syse ved Universitetet i Oslo til NRK.

Også den juridiske forskningsrapporten fikk kraftig kritikk av Stray-Pedersen. Han kalte den ubalansert og faglig svak.

Disse sakene har forskerne gransket

Juridiske og medisinske eksperter har gått gjennom 17 barnevoldsdommer i perioden 2004-2015 hvor foreldre er blitt tiltalt for å ha filleristet barna sine.

Mor kjemper for å bli renvasket

«Lene» er en av foreldrene som er blitt dømt til fengsel for filleristing.

Hun har hele tiden hevdet at hun er uskyldig dømt. Håpet hennes er å bli renvasket.

Og forskerne mener at hodeskadene på sønnen kan skyldes godartet utvendig vannhode.

– Jeg føler meg endelig trodd av noen. Endelig er det noen som har sett at det kanskje ikke var snakk om filleristing – men om en underliggende sykdom. Jeg ønsker å gjenoppta saken min.

Det sa «Lene» til NRK da den første rapporten fra forskerne ble publisert.

Har sendt rapporten til Riksadvokaten

Den juridiske forskningsrapporten ble altså publisert i fjor. Da konkluderte Riksadvokaten med at påtalemyndigheten foreløpig ikke vil begjære noen av de omtalte straffesakene gjenåpnet.

Begrunnelsen fra riksadvokat Jørn Sigurd Maurud var at de medisinske konklusjonene i «begrenset grad» var forklart og grunngitt.

Wester sier til NRK at forskerne nå har varslet Riksadvokaten om den nye medisinske rapporten, og om at alle konklusjonene er grundig forklart.

I Sverige er minst sju dømte foreldre blitt frikjent for filleristing de siste årene. Årsaken er nettopp den vitenskapelige usikkerheten knyttet til diagnosen.