Kultur gir bedre helse

Det viser forskning på 50.000 nordtrøndere.

Video nsps_upload_2009_11_26_17_37_14_1325.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Tuva Støre Myhre som Annie.

- Kulturen bør brukes i helsearbeidet. Vi har så mye kunnskap om dette at jeg mener at vi ikke kan la være å ta i bruk slike virkemidler, sier Steinar Krogstad, leder ved HUNT forskningssenter, NTNU.

Bedre helse, lever lenger

Torsdag presenterte Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) sine resultater om sammenhengen mellom kultur og helse.

Det er liten tvil om at de som engasjerer seg i kulturlivet på et eller annet vis føler at de har bedre helse. Statistikken viser også at de lever lenger.

- For meg var det ikke selvsagt at vi greide å vise dette i det materialet vi har. Vi har målt på en grov måte og vi har kontrollert for at det ikke er andre faktorer som er med på å forklare det. Allikevel står det igjen en selvstendig effekt og det har jeg overhode ikke tatt som noen selvfølge, sier Jostein Holmen, professor ved HUNT forskningssenter, NTNU.

Ingen bivirkninger

Han trekker fram at kultur har en klar fordel i forhold til mye annet som kan gi helseeffekt.

- Nesten alt annet vi i helsevesenet holder på med har større eller mindre bivirkninger, dette mener jeg bare har positive effekter. Selv om vi ikke har veldig god evidens eller dokumentasjon på alle sammenhengene synes jeg at vi godt kan satse på dette området i langt større grad enn vi gjør i dag, sier professor Jostein Holmen til NRK.