Hopp til innhold

Hjemmekontor kan forverre alkoholproblem

Hyppig bruk av hjemmekontor kan være en utfordring for mange, ifølge psykiater og professor.

Hjemmekontor

HJEMMEKONTOR: Å sitte mye på hjemmekontor kan skape problemer for de som allerede sliter, mener psykiater og professor Steinar Krokstad.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Pandemien tvang mange av oss på hjemmekontor og snudde arbeidslivet på hodet.

Etter behovet for smitteavgrensing var over, valgte flere arbeidsplasser å åpne for at ansatte kunne fortsette å jobbe fra hjemmet. Noen kan nå jobbe store deler av uka på hjemmekontor.

Dette kan være problematisk for de som sliter.

– For en god del er mye bruk av hjemmekontor en utfordring.

Det sier Steinar Krokstad, psykiater og professor i sosialmedisin på Hunt og NTNU.

Professoren erfarer at pasienter som sitter mye på hjemmekontor kan få forverra problemer med psykiske lidelser og alkoholmisbruk.

Erfaringen hans støttes opp av en ny undersøkelse utført av Bedriftshelsetjenestens bransjeforening.

Mer fysiske og psykiske plager

Spørreundersøkelsen er utført av Norstat på vegne av bransjeforeninga. 1264 personer har svart på en rekke ulike spørsmål knytta til hjemmekontor. Resultatene er omtalt i en kronikk i Midtnorskdebatt.

Den viser at personer som kan jobbe hjemmefra hver dag oppgir å ha mer fysiske og psykiske plager enn de som sjeldent jobber hjemmefra.

– Funnene var tydeligere enn det jeg hadde trodd, sier Pål Lillebø, styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening.

Les også Dette er de nye reglene for hjemmekontor

Marte Nubdal, seniorrådgiver NTNU

Isolerte og ensomme

Det er dobbelt så mange som oppgir å ha psykiske plager hos de som kan ha hjemmekontor hele uka, enn de som sjeldent jobber hjemmefra.

De rapporterer også at de føler seg mer slitne og ensomme enn sine kollegaer som sjeldent har hjemmekontor.

– Å sitte mye hjemme og ikke møte folk kan medføre at man føler seg isolert og ensom og ikke får det viktige sosiale nettverket å spille på, sier professor Krokstad.

Han legger til at funnene i undersøkelsen også kan skyldes at de som har psykiske utfordringer foretrekker å sitte hjemme.

– Noen synes det er lettvint å være hjemme, men får problemer med det fordi de ville hatt godt av å møte opp en plass og treffe andre folk, få sosial støtte og hjelp, sier Krokstad.

De som kan jobbe hjemmefra hele uka rapporterer også flere fysiske plager, både i rygg, skuldre og muskler.

Det er nesten dobbelt så mange av disse som oppgir å ha vondt i armer og hender, enn de som er på kontoret de fleste dagene i arbeidsuka.

Rapporterer økt drikking

Undersøkelsen viser også at flere av de som kan ha hjemmekontor hele uka har økt alkoholkonsumet sitt.

13 prosent har begynt å drikke mer, sammenligna med 1 prosent av de som sjeldent har hjemmekontor.

– Vi vet om flere tilfeller av folk som har drukket i Teams-møter på dagen. Har du utfordringer med spill eller alkoholisme og du sitter alene, så kan det tilrettelegge for økte problemer, sier Lillebø i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening.

Pål Lillebø

Pål Lillebø er styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening. Foreningen er overraska over funnene i undersøkelsen som viser at de med hyppig bruk av hjemmekontor oppgir å ha flere fysiske og psykiske plager enn de som sjeldnere jobber hjemmefra.

Foto: Katarina Junke

Professor og psykiater Steinar Krokstad ser også tendenser til at pasienter som har mye hjemmekontor kan få forverra sine drikkeproblemer.

– Da handler det først og fremst om folk som drikker ganske ofte og synes det er ålreit å gjøre det uten å bli observert av andre. Når de jobber hjemmefra er risikoen for at problemet blir større til stede sier Krokstad.

Krokstad forklarer dette med at for mange er det å kjøre på jobb og møte kollegaer, også det som hindrer dem i å drikke alkohol.

– Det kan definitivt ligge noen farer ved mye bruk av hjemmekontor når det gjelder alkoholproblemer, sier han.

Flere fordeler med hjemmekontor

Det er ikke alle som kjenner på plagene ved å sitte på hjemmekontor.

Andreas Berg (33) jobber med økonomisk kriminalitet i Sparebank 1 SMN. På hans arbeidsplass er hovedregelen at ansatte møter opp på kontoret. Samtidig er det mulighet å få hjemmekontor dersom man har behov for dette, sier Berg.

Han ser store fordeler med å kunne ha hjemmekontor, særlig barn som skal følges til barnehage og skole.

– Logistikken i hverdagen blir enklere, sier han.

Vanligvis er han på hjemmekontor to av fem dager, men Berg har nettopp begynt i ny stilling og er derfor på kontoret i opplæringsperioden.

Selv om hjemmekontor hjelper på tidsklemma som småbarnsforelder, mener Berg at det også har sine skyggesider å sitte hjemme:

– Det gir meg mye mer sosialt å være fysisk til stede med kollegaer, man blir mer isolert hjemme, sier han.

Andreas Berg

Andreas Berg jobber normalt fra hjemmekontor tre av fem dager. Han liker fleksibiliteten det gir i en travel hverdag.

Foto: Privat

Ansatte med alkoholproblemer bør møte på arbeidsplass

Både psykiateren og bedriftshelsetjenesten mener det er svært viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til bruk av hjemmekontor hos ansatte.

– For noen kan hjemmekontor gi et bedre liv, for andre kan det være et stort problem, sier psykiater og professor Krokstad.

Bedriftshelsetjenesten anbefaler at ansatte som har alkoholutfordringer møter på arbeidsplassen. Det samme mener psykiateren.

– Dersom arbeidsgiver mistenker et alkoholproblem hos en ansatt er det å anbefale at de krever oppmøte for å beskytte den ansatte, sier Krokstad.

Les også Er du en av dem som har fått øynene opp for hjemmekontor? Da er du ikke alene

Mathias Haeger på hjemmekontor.