Kritisk til økende snøskuterkjøring på fjellet

Antall snøskutere i Norge har økt med 20 prosent siden 2011. Stadig flere kommuner tillater nå fornøyelseskjøring i naturen. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden, mener turistforeningen.

Snøskuter

FORNØYELSESKJØRING: Slike snøskuterløyper finnes i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark og Telemark – samt Svalbard.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Frode Støre Bergrem

KRITISK: Frode Støre Bergrem i Trondhjems turistforening.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Tydal er den første kommunen i Sør-Trøndelag som har åpnet snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Rett før påske ble et 43 kilometer langt løypenett åpnet ved Sylan, som er et populært friluftsområde med mange hytter.

– Dette er å gå baklengs inn i framtiden. Vi trenger mindre forurensning og mer aktivitet, sier daglig leder i Trondhjems Turistforening, Frode Støre Bergrem.

Flere andre kommuner i landet er i prosessen med å etablere tilsvarende løyper.

– Det å etablere denne forurensende og passiviserende aktiviteten er både unødvendig og uklokt, sier Bergrem.

I 2015 ble det åpnet opp for at kommuner selv skal bestemme om det bør være lov med fritidskjøring med snøskuter. Nå finnes slike snøskuterløyper i syv av landets fylker: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark og Telemark – samt på Svalbard.

Rekordmange snøskutere i Norge

Anne Mari Aamelfot Hjelle

TENKER PÅ FOLKEHELSA: Anne Mari Aamelfot Hjelle i DNT.

Foto: Julie Maske / DNT

Antall snøskutere i Norge har økt med 20 prosent siden 2011. ​I 2016 var det registrert 85 000 snøskutere i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økt snøskuterkjøring kan gå utover folkehelsa, mener leder for naturforvaltning i Den norske turistforening, Anne Mari Aamelfot Hjelle.

– Snøskuter er et fantastisk nyttekjøretøy, men uheldig til bruk for rekreasjon. I Finnmark, hvor det er mye skuterkjøring, så viser levekårsundersøkelser at innbyggerne der kommer dårlig ut. Det er et folkehelseperspektiv her, vi blir mer stillesittende i Norge, sier Hjelle.

Den Norske Turistforening, fellestur i Sylan, påske

SYLAN: Dette fjellområdet ved riksgrensen i Tydal kommune er et populært område for hyttefolk og friluftsfolk, både på sommeren og vinteren.

Foto: Trude Blåsmo/Den Norge Turistforening

Konfliktfylt

Tydal kommune har fått seks klager på skuterløypene, blant annet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og fra reindrifta.

– Klagene fra disse går på plasseringen av løypenettet, og når løypene åpner og stenger på vinteren, sier rådmann i Tydal, Heidi Horndalen.

Hun påpeker at rundt 80 grunneiere i fjellkommunen har sagt ja til skuterløypene, kun et par har vært negative.

– Disse løypene skaper konflikter. Det er forstyrrende for både reindriftsfolk, friluftsfolk og hyttefolk i området, sier Bergrem i Trondhjems Turistforening.

– Har du mottatt noen negative tilbakemeldinger fra turistforeningens medlemmer så langt?

– Nei, jeg har ikke mottatt noen reaksjoner hittil. Men løypene har nettopp åpnet, sier Bergrem.

Gode erfaringer med nye løyper

Bente Estil

FORNØYD: Ordfører i Lierne, Bente Estil (Ap).

Foto: Kirsten McDonagh / NRK

Lierne i Nord-Trøndelag åpnet 350 kilometer med skuterløyper rett før påske i fjor – etter en lang prosess og en del protester. Løypene er en suksess, mener ordføreren.

– Vår erfaring er at det har fungert veldig godt. Vi har hatt en god dialog med reindrifta. Det har ikke blitt avdekket noen ulovlig kjøring, verken i fjor eller i år, sier ordfører i Lierne, Bente Estil.

– Nå er jeg selv oppi fjellet og skal ut på en skitur. Det er så store naturområder at det er plass til både ski og skuter her.

Lørdag åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag, og håper nå at skuterturisme skal bety et løft for næringslivet i kommunen med under 900 innbyggere:

FØRST I SØR-TRØNDELAG: Før påske åpnet de nye løypene.