Hopp til innhold

Krangler om de nye byggene til 330-skvadronen

De ansatte fortviler mens Luftforsvaret og Arbeidstilsynet krangler med Justisdepartementet om de nye skvadronsbyggene for redningshelikoptre i Norge.

Det nye skvadronsbygget på Ørland hovedflystasjon

Det nye skvadronsbygget på Ørland hovedflystasjon.

Foto: LUFTFORSVARET

Striden rundt det nybygde skavdronsbygget på Ørland handler om utstyr som skal beskytte de ansattes helse, og om penger.

Partene har kranglet i ett og et halvt år om hva slags hydraulikkanlegg basen skal ha. Slike anlegg er helt nødvendig når helikoptre skal startes innendørs for å skjerme ansatte mot støy og kjemisk forurensning.

De ansatte vil ha et anlegg som er fastmontert mens Justisdepartementet vil betale for mobile anlegg.

– For dyrt

Basen i Trøndelag skal sette en standard for de øvrige fem basene for redningshelikoptre her til lands, og Justisdepartementet mener løsningen de ønsker blir for dyr.

– Vi har vært svært opptatt av å holde kostnadsnivået på et rimelig nivå i denne anskaffelsen, og akkurat i dette tilfellet synes vi ikke at effekten står i forhold til merkostnaden for staten, sier Bjørn Ivar Aarseth i Justisdepartementet.

Skvadronsbygget i Ørland koster rundt 200 millioner kroner. Prisforskjellen for de to anleggene det krangles om anslås å være rundt to millioner kroner, men merkostnaden ved å installere samme anlegg ved alle landets baser er 12-15 millioner.

Krav om fastmontert hydraulikkanlegg

Dagens skvadronsbygg på Ørland er gammelt og dårlig. Arbeidstilsynet har i en årrekke gitt dispensasjoner fra brudd på arbeidsmiljøloven, og en forutsetningen for disse dispensasjonene har vært at de ansatte ble lovet et fastmontert hydraulikkanlegg.

Den gamle hangaren på Ørland

Den gamle hangaren fra 1940-tallet med tilhørende kontorbygg.

Foto: LUFTFORSVARET

Arbeidstilsynet har satt som krav i byggesaken at et fastmontert hydraulikkanlegg er på plass fra dag en. De vil ikke si om det er aktuelt med dagbøter hvis en avklaring trekker ut i tid. Men Justisdepartementet er forberedt på at de kan komme.

– Det kan det godt gjøre. Så vidt jeg vet så snakker man om cirka 20.000 kroner i døgnet. Hvis man ser det opp mot en ekstrakostnad på 12-15 millioner så betyr det at man kan ha dagbøter i cirka 600 dager før man er oppe i det samme beløpet. Bare for å sette ting litt i perspektiv, sier Aarseth.

Overtakelsen utsatt

Sverre Sønnerheim, hovedverneombud for 139 Luftving i Luftforsvaret

Sverre Sønnerheim, hovedverneombud for 139 Luftving i Luftforsvaret.

Foto: LUFTFORSVARET

I dag, 1. februar, skulle Luftforsvaret formelt overta nybygget i Ørland. Overtakelsen er utsatt, og de ansatte er usikre på hva som skjer videre. Sverre Sønnerheim, hovedverneombud for 139 Luftving i Luftforsvaret, er ikke fornøyd med situasjonen som har oppstått. Han klarer ikke helt å forstå begrunnelsen fra Justisdepartementet og mener striden er uheldig.

Dette vil være over veldig mange år, og da er det viktig å ivareta arbeidsmiljøet til de som jobber der. I et førtiårsperspektiv så vil du kunne jobbe hele din yrkesaktive karriere i den hangaren. Da skal du ha sikret ivaretakelse av en god helse, sier Sønnerheim.

Siste fra Trøndelag