Hopp til innhold

Smørkuk, Hårfagre eller Hvalmage: Hva er ditt vikingkallenavn?

Kjært barn har mange navn, men hvor «kjær» er du når du får tilnavnet Blodøks?

Humoristiske tegninger fra Kongerekka der Kolbeinn Smørkuk ligger i senga, Harald Hårfagre sitter med øksa.

Tredje sesong av NRK-podkasten «Kongerekka» med Are Sende Osen er i gang. I podkasten møter du både blinde og skakke, digre og magre. Vikingene var oppfinnsomme med tilnavnene sine.

Her kan du leke deg med å lage ditt eget vikingnavn, og lese hvorfor våre forfedre valgte kallenavn som ville vært litt spesielle i dag.

Hva er ditt vikingnavn?

Kjønn

Hvilken kroppsdel er du mest stolt av?

I ei tid lenge før etternavn var vanlig, kunne tilnavn og kallenavn hjelpe å skille folk med samme fornavn.

Kallenavnene i vikingtida var ofte basert på identitet og karakter, og de gamle norrøne navnene trekker ikke alltid fram de mest positive ved de som hadde dem.

Harald Hårfagre er jo grei. Han lot hår og skjegg gro til han hadde samlet Norge til ett rike. Hva gjør man vel ikke for ei ven møy som Gyda.

Tegning fra Kongerekka der Harald Hårfagre sitter i en høvdingestol med rødt, fyldig hår hengende helt ned i gulvet.

En som neppe var like hårfager var Egil Skallagrimsson. Han skal ikke ha vært særlig vakker på andre måter heller.

Det var ikke bare fysiske karakteristika som kunne gi opphav til kallenavn. Sven Singlømder kan ha vært av den langsinte typen som seint glemmer. Einar Vrangmunn var sikkert en skikkelig kranglefant.

– Kallenavnene fikk de ofte etter hvordan de var, men det er ikke sikkert de fikk dem mens de var i live. Olav den hellige var for eksempel ikke hellig før etter sin død, sier navneforsker Ivar Utne.

Blodig tegning fra Kongerekka av Olav den Hellige med gullkors på hvitt skjold under slaget på Stiklestad.

De fleste kildene er også skrevet flere hundre år etter vikingtida. Snorre Sturlasons kongesagaer er eksempel på det, og bør nok tas med en klype salt.

I tillegg er det ikke sikkert alle navnene var i daglig bruk. Vikingene var ikke veldig tilgivende når det gjelder fornærmelser, og sverdet hang løst. Det er mulig Torolv Luseskjegg ikke ble kalt akkurat det ansikt til ansikt. Du trår litt varsomt i omtalen av Torfinn Skallekløyver også hvis han er i nærheten.

Du trenger ikke ha en hestkuk for å bli kalt en.

Gunnstein Akselberg, språkforsker

Ikke bare heder og ære

Selv om kulturen var preget av at ære, styrke og mot ble verdsatt, er ikke alle kallenavnene like respektfulle.

Gunnlaug Ormstunge var en islandsk skald. Han kunne åpenbart treffe ganske godt med sine nidviser og dikt. Noen kallenavn er riktig spenstige, særlig fra islandske sagaer. Hva med for eksempel Kolbeinn Smørkuk?

Hvalmage og Rasstapp er også navn som dukker opp i Islandske Landnåmabok.

Kallenavnet til Vinland-oppdager Leiv Eiriksson var «den hepne», som betyr «den heldige». Kanskje en antydning om at det ikke bare var dyktighet og godt sjømannskap som brakte han til et nytt kontinent?

Maleri fra Christian Krohg av Leiv Eriksson som oppdager Vinland om bord i et skip.

FLAKS?: Slik ser Christian Krohg for seg Leiv den hepne sitt møte med Vinland.

Illustrasjon: Christian Krohg

Magnus Berrføtt hadde ifølge Snorre Sturlason tatt med seg skikken med bare legger og korte trøyer og kapper fra Vesterlandene, hvis da ikke kallenavnet hans skrev seg fra da han visstnok hadde måttet flykte i hui og hast fra en fiende.

Om han ikke hadde vært konge, kunne sikkert kallenavnet hans gått mer i retning av Einar Skitibeini (Lortbeinte) sitt.

Brutal kultur

Heldigvis for Kolbeinn Smørkuk er det ikke alle kallenavnene som nødvendigvis henger sammen med fysiske attributter, ferdigheter eller hendelser.

Professor og språkforsker Gunnstein Akselberg drar en enkel sammenlikning fra nåtida.

– Du trenger ikke ha en hestkuk for å bli kalt en.

Det finnes noen eksempler på det – også med motsatt fortegn.

Harald Hardrådes styresett var antakelig preget av at han hadde vært leiesoldat i oldtidsbyen Bysants, men han var ikke den eneste som brukte sverdet hyppig.

Både Magnus den gode og Håkon den gode hadde noen hoder på samvittigheten. Sistnevnte er blant annet kjent for å ha delt hodet til en fiende helt ned til skuldrene med ett sverdhugg. Så mye for det kallenavnet.

Få kvinner

– Sagaene handler stort sett om menn. De kvinnene vi hører om er stort sett overklassekvinner, sier Akselberg.

I Snorre finner vi for eksempel Gunnhild Kongemor. Det er jo en grei måte å presisere hvilken Gunnhild det er snakk om. Ragnhild den mektige var en av konene til Harald Hårfagre og mor til Eirik Blodøks. Hun ble også kalt Ragnhild den rike. Det kaster jo ofte av seg litt å være kongelig, særlig når sønnene er gode på å drive inn skatt.

Svigermor til Eirik den røde var sannsynligvis uvanlig barmfager. Thorbjørg Knarrarbringa betyr bryst som skip.

Dataoverføring

I Norge er det Olav den hellige og Harald Hårfagre vi kjenner best, men det vikingnavnet du antakelig oftest ser, er den danske vikingkongen Harald Blåtann (Bluetooth). Du skal ikke se bort fra at han hadde ei blå tann, men han er også kjent for å ha vært en diplomat som fikk fiender til å snakke sammen.

Bluetooth vikingstyle

Med andre ord et ganske godt navn på en teknologi som får dataenheter til å snakke sammen.

Kilder:

  • Snorres kongesagaer
  • SNL/Nordbø, Børge: Landnámabók
  • Assar Janzen: Nordisk kultur, Personnavn