Hopp til innhold

Internasjonal urfolksorganisasjon: – Vi er virkelig bekymret

Fosen-saken vekker oppmerksomhet i utlandet. Society for threatened peoples jobber for urfolksrettigheter over hele verden. De liker ikke det de ser i Norge.

Utklipp fra society for threatened peoples

EGEN KAMPANJE FOR FOSEN: Society for threatened peoples har egen kampanje for samene som urfolk. De er svært bekymret over det som skjer i Norge.

Faksimile: Skjermdump

Etter mitt syn er unnskyldningen viktig, men den kom altfor sent, sier Tabea Willi i Society for Threatened peoples (STP).

Hun sier hun er virkelig bekymret over at den norske regjeringen har latt tiden gå uten å ta grep.

Og at det måtte så store demonstrasjoner til før det ble handling.

– Det reiser alvorlige spørsmål om den norske regjeringens kompetanse i å håndtere rettighetene til sine urfolkssamfunn, sier Willi.

Organisasjonen jobber med saker over hele verden hvor urfolk er truet.

De har fulgt Fosen-saken tett.

Les også Isaksen: – Overgrepa skjer framleis

Ella Marie Hætta Isaksen

Beklaget til de berørte familiene

Det tok 507 dager fra dommen i Høyesterett til regjeringen beklaget overfor de berørte samene.

Dommen slo fast at konsesjonen til utbygging på Fosen er kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Les også Mener Olje- og energidepartementet må løses fra Fosen-saken

Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte

STP har lenge vært bekymret for tiden som har gått.

Vi har følelsen av at dette er en slags utsettelsestaktikk, og at det til slutt vil føre til en lang, kostbar og smertefull ny prosess for det samiske samfunnet, sier Willi.

Beklagelsen torsdag kom ved olje- og energiministeren og landbruks- og matministeren. Etter hvert også fra statsminister Jonas Gahr Støre.

Skjermdump fra pressekonferanse

Olje- og energiminister Terje Aasland beklaget på vegne av regjeringen at konsesjonsvedtakene på Fosen innebærer et brudd på menneskerettighetene.

Illustrasjon: Skjermdump

Fosen reinbeitedistrikt består av Sør-Fosen Sijte og Nord Fosen siida.

Lederne for de to gruppene ble møtt av en ny tone da de ble tatt imot i departementet.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, sa Aasland under pressekonferansen.

Vil ansvarliggjøre investorene

Society for Threatened peoples har jobbet særlig overfor sveitsiske investorer som er involvert i utbygginga på Fosen.

Les også Utbyggingen på Fosen er blitt politisk tema i Sveits

– Som investorer har de et ansvar for å respektere menneskerettighetene. Dette er klart gjennom FN Guiding Prinicples on Business and Human Rights, og nå er nedfelt i mange nasjonale og regionale lover, sier Willi.

Storheia, Fosen

På Storheia og Roan er det etablert 129 kilometer ny vei. Utbyggingen på Fosen i sin helhet er betegnet som den største industrisatsingen på norsk jord i nyere tid.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Utbygger på Fosen er Fosen Vind DA.

Statkraft eier 52,1 prosent, TrønderEnergi 7,9 prosent og Nordic Wind Power DA 40,0 prosent.

Nordic Wind Power er et europeisk investorkonsortium eiet av Energy Infrastructure Partners (EIP) og av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

BKW eier 28 prosent i Nordic Wind Power og har 10 000 ansatte.

I 2020 og 2021 var menneskerettighetsorganisasjonen i meklinger med det sveitsiste kraftselskapet BKW for å få dem til å forplikte seg til å ta spesifikke urfolkshensyn i investeringene sine.

Vi støtter samenes krav om umiddelbart å stoppe vindturbinene, demontere dem og restaurere området. Fra de sveitsiske investorene BKW og EIP krever vi at de tar sitt ansvar for å respektere samenes rettigheter og kreve av sine partnere, Statkraft, å stoppe og demontere turbinene, sier Willi til NRK.

Les også Derfor aksjonerer de mot Olje- og energidepartementet

Aksjonist med megafon

Fosen Vind sier til NRK at de som konsesjonær er ansvarlig for å følge opp forpliktelsene overfor myndighetene og andre interessenter. Dette står alle eierne bak.

Høyesterett konkluderte ikke med hva som skal skje med turbinene, men at driftsgrunnlaget for reindriften på sikt vil svekkes uten tilstrekkelige avbøtende tiltak og dermed hindre deres kulturutøvelse og bryte med deres rettigheter, sier kommunikasjonsansvarlig i Statkraft, Geir Fuglseth.

BKW viser til regjeringens arbeid

BKW kommenterer saken med at driften av anleggene ikke er direkte berørt av kjennelsen i Høyesterett og at vindparkene har matet strøm inn i nettet uendret siden da.

Ansvarlig norsk departement har bekreftet at det er behov for en ny saksbehandling med sikte på å finne kompenserende tiltak for å sikre at de samiske reindriftsutøvernes rettigheter sikres.

Det sier pressesjef Markus Ehinger-Camenisch til NRK.

Les også Biskop mener regjeringen neglisjerer høyesterettsdom

Biskop Herborg Finnset holder nyttårstale i Nidarosdomen.

Han viser til at dette kan ta flere år.

De vitenskapelige studiene som kreves for saksbehandlingen er under utarbeidelse og det forventes å ta flere år for også å kunne ta hensyn til sesongmessige forhold, sier Ehinger-Camenisch.

Vårt Land skriver torsdag at BKW vil vurdere rettslige skritt mot Norge om turbiner på Fosen blir tatt ned.

Tydelig beskjed til regjeringen

Aasland kommuniserte flere ganger torsdag at det er viktig å komme videre i denne saken.

Oppslag i sveitsisk avis om vindkraft på Fosen

Oppslag i den sveitsiske avisa Tages-Antzeiger denne uka. Urolighetene i Oslo vekker oppmerksomhet.

Faksimile: Skjermdump

Han mener det ikke er tilfredsstillende at prosessen til nå har tatt så lang tid.

Aasland viser også til at dommen gir stor handlingsrom for å finne tiltakene som kan være aktuelle.

Society for threatened peoples har en ganske utvetydig beskjed til regjeringen.

De forventer at synspunktene, og spesielt samenes rettigheter, blir tatt med i diskusjonen. At de har en plass ved bordet og et ord med i laget.

Jeg håper og forventer at denne unnskyldningen og anerkjennelsen av menneskerettighetsbruddet i Fosen-saken vil endre regjeringens holdning til samene og deres rettigheter. Og jeg håper det er en lærepenge for andre prosjekter i Norge og Sápmi-territoriet, sier Willi.

Les også Sterk uenighet om utbygging er pågående menneskerettighetsbrudd

Storheia, Fosen