Håper på hubropenger i budsjettet

Et delvis hekkende hubropar fordyrer den nye lakseveien på trøndelagskysten med over 100 millioner kroner.

Video Hubro på Hitra

Nå håper næringslivet på en løsning i statsbudsjettet.

– Med den løsningen vi snakker om nå så vil kostnaden øke med 110 millioner kroner, sier Leif Inge Nordhammer, administrerende direktør i Salmar.

Han snakker om Fykesvei 714, den såkalte lakseveien. Og om et hubropar.

Man var enige om å utbedre ei bru og legge om veien på Hitra, helt til noen fant en hekkeplass for den truede uglearten midt i trasén.

Departementet sa nei

For å sikre hekkeplassen til den sterkt truede fuglearten sa miljøverndepartementet nei til den planlagte veien.

Les også: Hubroen stopper veiplaner på Hitra

Og hele prosjektet fordyres altså med mange millioner kroner.

– Det siste strekket over Dolmsundet skulle egentlig realiseres på et tidlig tidspunkt. Man skaffet finansiering av den siste biten og det er fortvilende at man må jobbe med denne saken på nytt, sier Inge Ryan, leder i Frøya nye næringsforening til NRK.

Håper på regjeringen

7000 trailere bruker veien for å frakte laks fra øyregionen på trøndelagskysten hvert år.

Les også: Aksjonerer for ny bru

Nå håper næringslivet og lokalsamfunnet at regjeringen tar hubroregningen når forslaget til statsbudsjett legges fram.

– I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet bør de få lagt inn dette. Og også en villighetserklæring om at denne biten er statens ansvar, sier Leif Inge Nordhammer.