Hubroen stopper veiplaner på Hitra

For å sikre viktig hekkeplass for hubro sier miljødepartementet nei til den nye traséen gjennom Dolmsundet på Hitra.

Hubro

Erik Solheim vil beskytte den uterydningstruede hubroen.

Foto: Kjell Grimsby

– Situasjonen for hubro er urovekkende. Derfor må vi unngå veibygging og andre tiltak som kan føre til at bestanden går enda mer ned, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

Planene om en ny trasé for fylkesvei 714 har vært omdiskutert i over ti år, ifølge ordfører på Hitra, Ole Laurits Haugen.

Massiv motstand

Norsk Ornitologisk Forening, WWF ogNaturvernforbundet har klaget inn veiplanene til miljødepartementet. Nå har regjeringen gitt klagerne medhold i saken.

Hubro er Europas største ugleart, men står i fare for å bli utryddet i Norge. Hitra og Frøya er svært viktige områder for hubro.

Skuffet ordfører

– Jeg blir ikke overrasket over svaret, men jeg er skuffet over at regjeringen ikke viser på noen måte hvordan man skal få finansiert andre løsninger, sier Haugen.

Ifølge ordføreren mangler det 100 millioner kroner for å få på plass en alternativ løsning.

– Jeg har et indelig ønske om at staten tar denne tilleggsregning slik at vi kan få en endelig avklaring på denne saken.

Ulykkesbelastet vei

Haugen mener det er på høy tid å få til en løsning på den ulykkesutsatte veien.

– Vi har altfor mange dødsulykker på denne veien, og om vinteren er fremkommeligheten uholdbar. Vi kan ikke leve med dette, sier han.