Aksjonerer for ny bru

Det er 16 år siden det ble bestemt at det skal komme ny bru over Dolmsundet. Nå krever næringslivet på Hitra og Frøya fortgang.

Vettastraumen bru på Hitra

Den gamle brua er for farlig, mener Frøya Næringsforening. De vil ha fortgang i bygginga av ny bru, 16 år etter at bygging ble vedtatt.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Siden 1994 har bruplanene vært stoppet av blant annet ei verftskran og en hubro som slo seg ned i området.

Nå har det drøyd lenge nok, mener leder av Frøya Næringsforening, Inge Ryan, som i dag vil aksjonere på Frøyakonferansen.

– Hovedmålet er å få fullfinansiert prosjektet for en rett-frem-løsning.

Den gamle brua over Dolmsundet er lysregulert og en flaskehals for de mange vogntogene som daglig trafikkerer riksveg 714.

Tungtransport over Dolmsund-broa

Tungtransport kjører daglig over den gamle brua

Foto: Morten Andersen / NRK

– Hovedproblemet er sikkerhet. Det er jo rett og slett en vegstrekning som er livsfarlig, sier Ryan.

Utsatt gang på gang

– Historisk sett har det vært litt turbulens rundt prosjektet, og det har ført til at beslutninga har vært utsatt, sier Ryan.

Kart Dolmøysundet

Inge Ryan vil kjøre rett fram over Dolmsundet mellom Melkvika og Vågan.

Da kommunen vedtok å bygge brua i 1994, var den fullfinansiert av staten, men da bygginga ble utsatt ble også pengene heller brukt på andre ting.

Så i 2008 flytta en hubro til Dolmøya. Siden den er definert som en sterkt truet fugleart, krevde naturvernere at brubygginga ble stoppa.

Hubro

Hubroen utsatte bruprosjektet i 2008

Foto: Kjell Grimsby

Dermed kom byråkrater fra Miljøverndepartementet til Dolmøya for å se på fuglen. De bestemte at den nye brua burde stå mellom Melkvika og Vågan, selv om de ni år tidligere frarådet den såkalte "rett-fram-løsningen" på grunn av andre årsaker.

I dag er både departementet, næringslivet og kommunen enig. Det eneste som trengs er penger.

Staten må ta regninga

Den eneste realistiske løsninga er rett fram over Dolmsundet, mener Ryan.

Han er fornøyd med at Hitra kommune også er enige i det, men da krever de at staten tar hele regninga.

– Nå er det ingen hindringer bortsatt fra at den må fullfinansieres, sier han engasjert.

Den nye brua vil koste omtrent hundre millioner kroner, og Ryan satser på at staten er villig til å legge ut over statsbudsjettet neste år.

– Den samfunnsøkonomiske fordelen med en rett-fram-løsning er mye bedre enn alle andre alternativ, mener Ryan.