Hopp til innhold

Tror ikke på vindkraftsatsing

Natur og Ungdom tror ikke på regjeringens satsing på vindkraft i forslaget til nytt statsbudsjett.

Vindmøllepark

Natur og Ungdom mener at regjeringen ikke evner å tenke langsiktig for å finne en løsning på kraftproblemene i Midt-Norge.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

Natur og Ungdom er svært skuffet over at det ikke kommer øremerkede midler til vindkraft i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011.

Med en ny kald vinter for døren, er organisasjonen oppgitt over regjeringens manglende innsats for å finne en langsiktig og miljøvennlig løsning på kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Helt siden Ormen Lange-utbyggingen ble vedtatt har Natur og ungdom krevd en satsning på utbygging av miljøvennlig vindkraft i Midt-Norge, sammen med en storstilt satsning på energieffektivisering. Så langt mener de at lite har skjedd, og at den samme debatten allerede er i gang igjen.

– Debatten om de mobile gasskraftverkene startet i år allerede før folk hadde startet ullstilongssesongen. Vi trenger en langsiktig løsning på kraftproblemene i Midt-Norge, men det virker ikke som regjeringen evner å tenke langsiktig på dette feltet, sier Vågard Erdahl Nyaas, fagmedarbeider i Natur og Ungdom.

Les også:

Miljøungdom sier ja til vindparker

– Det er uholdbart

I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011. Olje- og energidepartementet øker satsingen på havenergi , men det kommer ingen friske midler over statsbudsjettet til utbygging av fornybar energi og energieffektivisering.

– Olje- og energidepartementet har signalisert at de ikke vil bevilge penger til vindkraft i 2011, mens man venter på at det norsk-svenske sertifikatmarkedet skal komme på plass. Dette er helt uholdbart, sier Nyaas.

Tidligere års bevilgninger på om lag 200 millioner over statsbudsjettet er kuttet, og midlene er ikke øremerket til vindkraft, slik Natur og Ungdom mener de bør være.

– Når finansministeren skal stramme til, går det åpenbart ikke utover de som forurenser, men miljøvennlige løsninger som vindkraft. Finansministeren har bidratt til et vassent budsjett for mer forurensing, sier Nyaas.

Får støtte hos vindkraftindustrien

Windcluster Mid- Norway synes det er positivt at regjeringen øker bevilgningene til miljøteknologi med 167 millioner kroner fra i fjor, og at det satses på havenergi, men er usikre på om satsingen på vindkraft er tilstrekkelig.

– Vi synes det er positivt at regjeringen fremhever økt satsning på miljøteknologi og havenergi for 2011. Vi er imidlertid usikre på om de bevilgninger og signaler som ligger i Statsbudsjettet for 2011 gir tilstrekkelig stimulans til norsk leverandørindustri for en storstilt satsning på miljøteknologi generelt og vindkraftteknologi spesielt, sier prosjektleder for Windcluster Mid- Norway, Viggo Iversen.