Hopp til innhold

Vil utvikle «grønt industriområde» i skjærgården midt i Norge

Utbyggeren vil ha et anlegg uten klimaavtrykk, med blant annet landbasert lakseoppdrett og hydrogenfabrikk. Miljøorganisasjoner er ikke like imponert.

Skisse Kråkøya havn i Nærøysund

Slik vil industriparken på Kråkøya i Nærøysund kommune se ut om noen år. Målet er å bygge Norges mest miljøvennlige industripark her.

Foto: Illustrasjon: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS/LYKT

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Norge har ambisjoner om å redusere klimautslippene i framtida. Forpliktelsene får også følger for framtidas industri.

På Kråkøya i Nærøysund kommune i Trøndelag jobbes det med å bygge landets mest klimavennlige industripark, forteller ordfører Amund Hellesø.

Amund Hellesø

Nærøysund-ordfører Amund Hellesø har store miljøambisjoner for industrien på Kråkøya.

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Store ambisjoner

– Vi har store ambisjoner for miljøet her. Ikke alle aktører får slippe til. Bare de som klarer å produsere uten utslipp, lover Hellesø.

Det betyr at aktørene må samarbeide, og utnytte ressursene til hverandre for å produsere uten klimautslipp.

Her skal det blant annet bygges et landbasert oppdrettsanlegg for laks og en hydrogenfabrikk til 300 millioner kroner. Målet er at de om tre år kan produsere åtte tonn hydrogen om dagen, som drivstoff til båter som kjører gjennom Nærøysundet.

– Kråkøya ligger midt i blinken for en hydrogenfabrikk som skal produsere et miljøvennlig drivstoff, sier direktør Inge Forseth i Nord-Trøndelag E-verk, som skal bygge fabrikken.

Øya ligger i Nærøysundet, hvor 35.000 skip passerer hvert eneste år.

– Dermed tror vi det blir en fin plass for båtene å fylle hydrogen, sier Forseth.

Les også Her gir de den utryddingstrua elvemuslingen nytt liv

Elvemusling settes ut i Teksdalselva

Kritiske miljøvernorganisasjoner

– I Bellona er vi svært positive til at det tenkes utnyttelse av hverandres restressurser, om det er spillvarme, avfall eller annet. Moderne industriutvikling må legge til grunn en moderne holdning til ressursene vi forbruker. Den delen av dette prosjektet er bra.

Det sier fagsjef Christian Eriksen i miljøvernorganisasjonen Bellona.

– Når det er sagt, betyr ikke det at prosjektet som helhet nødvendigvis er bra nok. I denne typen prosjekter er det ofte store spørsmål knyttet til arealbruk, energibruk og miljøkonsekvenser mer generelt, som de må kunne løse på en fornuftig måte.

Norges Miljøvernforbund er kritisk til hydrogenproduksjonen.

– Det er en tåpelig form å lagre strøm på. En trenger 2,5 ganger så mye kraft for å få samme effekt ut av hydrogen, som å bruke kraft direkte. Båter og hydrogen er ikke noe verden tenker på, mener regionleder Arne Roger Hansen i Miljøvernforbundet i Midt-Norge.

Direktør Inge Forseth i Nord-Trøndelag E-verk

Nord-Trøndelag E-verk satser på hydrogen på Kråkøya. – Målet er å produsere åtte tonn hver eneste dag, sier direktør Inge Forseth.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Vil bli klimanøytral

Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik er nå i full sving med å legge forholdene til rette for den grønne industrien på Kråkøya.

– Med de aktørene som vil etablere seg her, kan vi bruke energien fra produksjonene flere ganger. Målet er å skape verdens grønneste industripark på sikt, mener ordfører Amund Hellesø.

– Klimaavtrykket skal være lik null, slår Hellesø fast.

Bjørn Ola Holm i Aquaressurs

Bjørn Ola Holm mener det er penger å tjene på å bedre miljøet når han vil gjøre fiskeavfall om til miljøvennlig gjødsel for landbruket.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Et annet firma som skal etablere seg på Kråkøya er Aquaressurs. De vil samle inn avfall og slam fra oppdrettsanlegg, som er et stort problem langs hele norskekysten.

Nå satser Bjørn Ola Holm og selskapet Aquaressurs på Rørvik å gjøre butikk av fiskeskiten. Og bruke det som gjødsel i landbruket.

– Det ligger tonnevis med slam under norske oppdrettsanlegg. Kan vi få samlet det inn, vil det gi oppdrettsnæringen muligheten til å øke produksjonen. Samtidig kan vi omdanne slammet til gjødsel eller biokull som vil være et miljøvennlig tiltak i landbruket, sier Holm.

Direktør Asle Andersen i Nord-Trøndelag Havn Rørvik på Kråkøya

Havnedirektør Asle Andersen ser store muligheter for grønn industriutvikling på Kråkøya.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Mangler folk

Direktør Asle Andersen i Nord-Trøndelag Havn ser store muligheter.

– I 20 år har vi jobbet for å utvikle Kråkøya. Nå ser vi at det skjer noe, og snart har vi de første aktørene på plass. Her er det nesten bare fantasien som setter grenser for hva vi kan få til på øya, mener han.

De store planene på Kråkøya kan gi 250 til 300 nye arbeidsplasser i kommunen som i dag har knapt 10.000 innbyggere.

– Det er selvsagt utfordrende å skaffe så mye arbeidsfolk. Men jeg tror vi skaper noe unikt og nytt som mange også utenfor Norge vil være en del av. Dette er framtidsretta og grønne jobber som vi håper vil være attraktive for mange, sier Hellesø.

Kråkøya i Nærøysund

Gjennom Nærøysundet passerer det 35.000 båter hvert år. Nå håper Nord-Trøndelag E-verk mange av båtene vil stoppe her for å fylle hydrogen.

Foto: Espen Sandmo / NRK